Avomerikasvatuksen teknologiat

Tavoitteet

Työn tavoitteena on kokeilla ja kehittää Suomen merialueille soveltuvaa tuotantomittakaavaista uutta verkkoallaskasvatuksen teknologiaa ja siihen liittyviä ratkaisuja kuten verkkoallasrakenteet, ruokintajärjestelmät, kalojen ja olosuhteiden seuranta sekä tiedonsiirto.