Koulutustarpeen kartoitus ja koulutustoiminnan tehostaminen

Teksti

Työelämä ja sen toimintaympäristö ovat jatkuvassa muutostilassa. Kokemus ja osaaminen eläköityy, toimialat teknistyvät, osaamistarpeet muuttuvat ja globaali kilpailu asettaa uusia haasteita tuottavuudelle ja kestävyydelle. Työelämässä oppimisesta on tullut jatkuva ja välttämätön prosessi. Tätä arkioppimista voidaan tukea erityisellä koulutuksella, jonka tarkoituksena on kehittää työntekijöiden ammatillista osaamista vastaamaan nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeeseen ja haasteisiin. 

Yritysten näkökulma 
Yritysten puolesta ollaan oltu huolestuneita Iktyonimi koulutuksen loppumisesta. Iktyonimitutkinto oli ammattikorkeakoulututkinto, jossa pystyi erikoistumaan laaja-alaisesti elinkeinokalatalouteen sekä erikseen vesiviljelyyn. Syy huoleen on todellinen, sillä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa eläköityy useita vesiviljelylaitosten laitospäälliköitä johtuen alan ikärakenteesta. Ammattikorkeakoulu vastasi juuri tähän koulutetumman työvoiman tarpeeseen. Ammattikoulut voisivat tarjoavat koulutettua työvoimaan vesiviljelylaitosten perustehtehtäviin, mutta näihin tehtäviin on yritysten tällä hetkellä vaikea löytää innokkaita ja kehittymishaluisia opiskelijoita ja nuoria.


Oppilaitosnäkökulma 
Jotta oppilaitokset voisivat vastata yritysten tarpeeseen osaavasta henkilökunnasta, tulisi alalle hakeutua riittävästi motivoituneita opiskelijoita. Huolimatta oppilaistosten markkinoinnista hakijamäärät kalatalousalan opiskeluun ovat olleet pienet. Peruskoulun päättäneitä nuoria on vuosina 2015-2019 hakeutunut kalatalousalalle keskimäärin 13 hlöä / vuosi. Näistä nuorista kaikki eivät saata opintoja päätökseen, ja tutkinnon suorittaneet jakautuvat eri kalatalousaloille; kalanjalostukseen, ammattikalastukseen, kalastuksen ohjaukseen sekä vesiviljelyyn. Vesiviljelyyn erikoistuneiden perustutkintopiskelijoiden määrä on ollut... ja näistä alalle on... 
Tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti ja sitä on helpohkosti saatavilla intertenetin tai alan julkaisujen kautta. Tieto itsessään ei kuitenkaan automaattisesti muutu toiminnaksi, hyödyksi ja arvonlisäkseksi ellei sitä osata sisäistää ja hyödyntää oikealla tavalla. Liian usein koulutus mielletään puhtaasti tiedon jakamiseksi, jolloin sen hyödyntämistä ja käyttöönotto ei osata riittävällä tasolla vaatia. Nykyään puhutaankin 2000-luvun taidoista tiedon sijaan. Tällä tarkoitetaan:

1. Tapaa ajatella

2. Tapaa tehdä työtä

3. Työvälineiden hallintaa

4. Kansalaisena maailmassa 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä