Sulje
Käynnistetään info-tv-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

KOPPI-hanke 1.10.2014 - 30.6.2017 - tutkimusraportti valmistunut

Syksyllä 2014 alkanut Kaikkialla oppii - uusi lukio 2020 -hanke (KOPPI-hanke) on päättynyt 30.6.2017. Hankkeen rahoittajana on ollut Opetushallitus, ja hanke on kuulunut Opetushallituksen Oppimisympäristöt-hankekokonaisuuteen.

Hankkeen aikana on kokeiltu erilaisia luokan ulkopuolisia oppimisen tapoja lukiokursseilla Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioissa, Kaurialan lukiossa (Tavastian koulutuskuntayhtymä, Hämeenlinna) ja Salon lukiossa.

Kaikkialla oppii -periaatteen mukaisen lukio-opiskelun koettuja vaikutuksia oppimiseen on hankkeen aikana tutkinut FT Minna Koskinen. Tutkimuksen aineistona on käytetty KOPPI-kursseilta koottuja opiekslijapalautteita, opettajien laatimia KOPPI-kurssikuvauksia sekä opettajien haastatteluja.

Tutkimusraportti on luettavissa netissä: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän julkaisuja 4.

KOPPI-hankkeen esittely ke 16.11.2016

KOPPI-hankkeen esittely Hyvien käytänteiden iltapäivässä ke 16.11.2016:

KOPPI-kurssien käytännön toteutuksia

Heidi Räihä on koonnut KOPPI-kurssien käytännön toteutuksista Prezi-esityksen: https://peda.net/hankkeet/koppi/linkit?session-tdid=5437481e-4ff5-47d9-b11d-3698c1bc1055.

Käy katsomassa!

Ilmiökurssin (FI, KU, ÄI) kurssikuvaus

Kaurialan lukiossa toteutettu filosofian, kuvataiteen ja äidinkielen yhteinen ilmiökurssi (teemana "Aika"): https://peda.net/hankkeet/koppi/kaikkialla-oppii/teemaopinnot.

Uusia KOPPI-kurssikuvauksia: FI1, MAB5

Katso kohta KOPPI-KURSSIEN KUVAUKSET!

KOPPI-kanava THO:ssa 27.3.2015

Tulevaisuus haastaa oppimisen -seminaari (THO)

27.3.2015, Jyväskylä (Agora)

TRACK 6: Blended learning lukiossa (Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 -hankkeen ”tapaamiskanava”)

Puheenjohtaja: Juha Paananen

Klo 09.00-09.30 Kaikkialla oppii -periaate lukiossa
Juha Paananen, hankekoordinaattori, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/lukiokoulutus

Opetushallituksen rahoittamassa oppimisympäristöhankkeessa Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI) kootaan kokemuksia lukiokurssien toteuttamisesta siten, että osassa kurssien tunteja ei ole käytettävissä luokkatilaa. Tavoitteena on rakentaa malli, jonka avulla lukiokoulutus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti, tilakustannuksia säästäen, ja samalla oppimisen tapoja ja ympäristöjä monipuolistaen.

Klo 09.45-10.15 Lukion KOPPI-kurssien toteuttaminen (yrittäjyys, maantieto)
Heidi Räihä, tuntiopettaja, Jyväskylän Lyseon lukio > Prezi-esitys
Minna Saikkonen, tuntiopettaja, Jyväskylän Lyseon lukio > PP-esitys

Kokemuksia lukion yrittäjyyden ja maantiedon kurssien toteuttamisesta Kaikkialla oppii -periaatteen mukaisesti. Kurssit ovat osa Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI)
-hankkeen toimintaa.

Klo 10.30-11.00 Lukion KOPPI-kurssin toteuttaminen (ruotsi)
Merja Saariaho, lehtori, Jyväskylän Lyseon lukio

Kokemuksia lukion ruotsin kurssin toteuttamisesta Kaikkialla oppii -periaatteen mukaisesti. Kurssi on osa Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI) -hankkeen toimintaa.

Klo 14.15-14.45 KOPPI-hankkeen toimijoiden tapaaminen
Juha Paananen, hankekoordinaattori, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/lukiokoulutus

Tapaaminen on tarkoitettu Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI) -hankkeen toimijoille ja hankkeessa mukana oleville opettajille.

Klo 15.00-15.30 KOPPI-hankkeen toimijoiden tapaaminen jatkuu
Juha Paananen, hankekoordinaattori, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/lukiokoulutus

Tapaaminen on tarkoitettu Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI) -hankkeen toimijoille ja hankkeessa mukana oleville opettajille.

Ensimmäiset KOPPI-kurssikuvaukset

Vuoden alussa aloitettiin ensimmäiset KOPPI-kurssit, jotka ovat nyt päättyneet. Kurssikuvauksia on luettavissa tältä sivustolta KAIKKIALLA OPPII -KURSSIT -kohdasta.

KUTSU: KOPPI-hankkeen käynnistystilaisuus 26.11.2014 (Jyväskylä)

KUTSU KOPPI-hankkeen käynnistystilaisuuteen

Aika: keskiviikko 26.11.2014 klo 14-16
Paikka: Viitaniemi, rakennus B1, Taitava-auditorio (1. krs)
Ilmoittautuminen: perjantaihin 21.11.2014 mennessä s-postilla juha.paananen@jao.fi

KOPPI-hanke (Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020) on Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehittäminen -kokonaisuuteen kuuluva hanke. Sen toiminta-aika on 1.10.2014 - 30.6.2017. Jyväskylän lukiokoulutus toimii hankkeessa koordinaattorina; yhteistyökumppaneina ovat Kaurialan lukio Hämeenlinnasta ja Salon lukio. Jyväskylässä hankkeen vetäjinä toimivat Juha Paananen, Heidi Räihä ja Jarkko Sairanen (hallinnosta vastaa Jari Kinnula).

Hankkeen toiminnan perustana on Kaikkialla oppii -periaate: lukiokurssien tunneista osa toteutetaan niin, että käytössä ei ole koulutuksen järjestäjän osoittamaa tilaa. Oppiminen tapahtuu muualla kuin luokassa monipuolisia työtapoja käyttäen (mm. verkko-opiskelu, ohjattu itsenäinen opiskelu, ilmiöpohjaisuus, oppiminen autenttisissa oppimisympäristöissä, tiimiopiskelu). Tavoitteena on myös opiskelijoiden osallisuuden parantaminen.

Kaikkialla oppii -periaate ei ole uusi lukiokoulutuksessa, mutta nyt on tavoitteena koota sen mukaista toimintaa yhteen ja kehittää edelleen. KOPPI-hankkeeseen liittyvien kurssien toteuttaminen ja kokoaminen aloitetaan kevätlukukauden 2015 alusta. Hanke järjestää opettajille neuvontaa ja ohjausta. Hankkeeseen mukaan tuleville opettajille maksetaan hankkeesta korvaus Kaikkialla oppii -periaatteen mukaisesti toteutettujen kurssien dokumentoinnista, tarvittaessa myös suunnittelusta – kurssia kohti on varattu noin 10 t:n korvaus (yhteensä noin 40 kurssia).

Hankkeessa tavoitteena on rakentaa malli lukio-opiskelun toteuttamisesta osittain muualla kuin luokassa (mallissa mukana oppimiseen, toimintakulttuuriin ja käytännön ratkaisuihin liittyvät elementit). Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa ja mallin rakentamisessa on mukana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Yhteistyötä tehdään myös mm. Pedanet-kouluverkoston kanssa.

Hankkeen avulla pyritään siihen, että meneillään olevia mittavia lukiorahoituksen leikkauksia ei tarvitsisi kohdistaa kokonaan opetukseen vaan osa leikkauksista toteutuisi tilakustannusten pienenemisenä. Tilakustannusten osuus Jyväskylän lukioiden kuluista on 15 % = 2,5 Me. Tilakustannusten pieneneminen 5 %:lla merkitsisi 125 000 euron säästöä (= n. 40 kurssia).

Lisätietoa KOPPI-hankkeesta Juha Paanaselta (040 3414776, juha.paananen@jao.fi) sekä hankkeen www-sivuilta (https://peda.net/hankkeet/koppi) ja Facebook-ryhmästä ”Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020”.

Tuo ideasi mukaan KOPPI-hankkeen toimintaan! Toivomme osallistujia kaikista lukioistamme ja eri oppiaineryhmistä.

Juha Paananen, Heidi Räihä, Jarkko Sairanen

KOPPI-hankkeelle myönnetty avustusta

Opetushallitus on myöntänyt 26.9.2014 KOPPI-hankkeelle avustusta 100 000 e, omavastuuosuudet 25 000 e = yhteensä 125 000 e. Haettu avustus oli 192 000 e, joten saimme hieman yli puolet haetusta.