Torron osayleiskaava

Lausunto 11.11.17 - luonnos

Lounais-Hämeen luonnosuojeluyhdistys ry.

LAUSUNTO TAMMELAN TORRON OSAYLEISKAAVAAN

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt (24.4.2017 § 122) hyväksyä asetettavaksi yleisesti luonnosvaiheen nähtäville Torron osayleiskaavan 10.2.2017 päivätyn kaavaluonnoksen, kaavaselostuksen liitteineen ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 30 päivän ajaksi.

Osayleiskaavan karttaan yhdistyksellä ei ole huomauttamista.

Selostustekstissä on kohta ”Mahdollinen uusi kaivostoiminta vaikuttaisi myös Torron kylän elämään tuoden sekä työpaikkoja että toisaalta vaikutuksia asumisympäristöön” . Teksti antaa ymmärtää että osayleiskaava hyväksyisi tai antaisi kannatusta kaivostoiminnalle. Kuitenkin kaavakartassa ei ole mitään merkintää kaivostoiminnan mahdollistamisesta. Selostustekstissä kuvataan myös hyvin Torrosuon ja Torron kylän ainutlaatuisuus. Kaavan teksti antaa hyvät perusteet sille, että suojelualuetta pitää suojella sekä sen ympärillä olevaa maa- ja metsätalousalueen elinkeinoja, kyläasutusta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia pitää turvata kaikin mahdollisin keinoin ja niiden kehittymistä pitää myös kaavan keinoin edistää.

Luonnonsuojeluyhdistys esittää, että selostustekstistä poistetaan kohta ”Mahdollinen uusi kaivostoiminta vaikuttaisi myös Torron kylän elämään tuoden sekä työpaikkoja että toisaalta vaikutuksia asumisympäristöön” harhaanjohtavana ja alueen elinkeinoja sekä asumis- ja luontoarvoja vaarantavana.

Selostuksessa kerrotaan tehdystä luontokartoituksesta. Yhdistys huomauttaa, että kartoitus ei voi olla riittävän tarkka sille, että voidaan varmasti väittää, että alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia luontotyyppejä.

Forssassa 11.11.2017

Simo Veistola

johtokunnan pj.

simo.veistola@e-oppi.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä