Yhteenveto vuoden 2017 varauksista

Hakija  Varaus  Päätös  Yhdistyksen tiedot  Perusteet Peruste
 Geologinen tutkimuskeskus Somero: Ojankylä 2, 4 km2  VA2017:0091, Linkki , 17.11.17, voimassa 16.10.19 asti  Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: litium.

Varaajan varausalueelle suunnittelemien tutkimusten tarkoituksena on selvittää litiumin esiintymispotentiaali tutkimattomalla alueella, päivittää analyysiaineistoa ja tutkimustietoa.

Tutkimusmenetelmät ovat kallioperäkartoitus, kemialliset analyysit sekä moreeninäytteenotto ja timanttikairaus maanomistajan luvalla. Tutkimukset kestävät 1-2 vuotta.

Varaajan suunnitelmissa on jättää alueelle malminetsintälupahakemus, mikäli tutkimusten tulokset antavat siihen aihetta.
Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 
Kultatie Holding Oy  Urjala, Hämeenlinna, Hattula, Forssa, Tammela, Humppila: Arolanmäki: 622 km2 VA2017:0075 , Linkki, 1.11.2017, voimassa 11.9.19 asti Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, kupari, sinkki, hopea. Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla. Tutkimusten perusteella hakija päättää malminetsintäluvan hakemisesta ja sen aluerajauksesta kahden vuoden sisällä. Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia.
Kultatie Holding Oy   Huittinen, Jokioinen, Forssa, Hämeenlinna, Tammela: Humppila, 45 km2   VA2017:0084, Linkki
1.11.2017, voimassa 3.10.19 asti
 Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, kupari, sinkki, hopea.

Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla.

Varaaja on suunnitellut jättävänsä alueelle malminetsintälupahakemuksen tutkimusten perusteella kahden vuoden sisällä. 
Varattava alue ei saa koskea aluetta, johon on haettu kaivoslain (621/2011) mukaista varausta. Osittain samalle alueelle on Magnus Minerals Oy hakenut 30.8.2017 varausta Uuni (VA2017:0072). Varausilmoitus Uuni on saapunut 30.8.2017 ja saanut kaivoslain mukaisen etuoikeuden ensimmäisenä 30.8.2017 Varattava alue ei myöskään saa koskea aluetta, joka kuuluu kaivosalueeseen Nordkalk Oy Ab:n Siivikkala (KL2013:0002). Muilta osin varausilmoitus täyttää kaivoslain 44 §:ssä säädetyt edellytykset eikä hyväksymiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.
 
Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia.
 Scandian Metals AB  Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Kokemäki, Loimaa, Punkalaidun, Sastamala, Säkylä. Urjala: Kukonharja 1242 km2  VA2016:0053, Linkki, 19.1.2017, voimassa 18.9.18 asti.  Linkki  Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, litium ja volframi.

Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla.

Varaaja on jo aloittanut tutkimukset alueella ja otaksuu olevansa valmis jättämään malminetsintälupahakemuksen tarkempien tutkimusten kohteeksi valituille alueille 24 kuukauden sisällä. 
 Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä