Miksi ei kaivoksia?

Torronsuo ja lähialueet

Torronsuo
Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Torron kylä
Torron kylä kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin. (Sirkka Köykkä, Eeva Stålhammar: Lounais-Hämäläisiä kyläkuvauksia 2005 ISBN 951-97766-1-3) - Torron kylän kulttuurihistoriallista arvoa ei saa vaarantaa.

................................
Ym 510 Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498:
4#
Rakennusperinnön säilyttämistä tämän lain nojalla valvovat ely-keskukset ja museovirasto. Museovirasto toimii asiantuntijana aiheeseen liittyvissä kysymyksissä.
6#
Vaarantamiskielto. Ely-keskus voi kieltää (rakennuksen) kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantaviin toimenpiteisiin ryhtymisen. Vaarantamiskielto on kuitenkin määrättävä aina, kun suojelun turvaaminen sitä välttämättä edellyttää. Kielto tulee voimaan, kun sitä koskeva päätös on annettu tiedoksi. Kielto on voimassa kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu.