Miksi ei kaivoksia?

Miksi suhtaudumme varauksella kaivoshankkeisiin?

Monet alueen etsintäluvat ulottuvat aivan suojelualueiden rajalle.
Monet etsintäluvat ovat asutulla alueella.
Kaivostoiminta estää ja heikentää luontoarvoja.
Kaivostoiminta vaarantaa ihmisten terveyden.
Kaivostoiminta vaarantaa alueiden veden ja ilman laadun.
Kaivostoiminta haittaa alueen virkistyskäyttöä.
Kaivostoiminnan salliminen alueella on vastoin alueen kestävää kehitystä, alueen säilymistä tuleville sukupolville hyvänä elinympäristönä.


Muita perusteluita
1) Toimivatko kansainväliset kaivosyhtiöt siten, että ne pyrkivät maksimoimaan voittonsa? Jos toimivat, onko riski, että kaivosalueen turvallisuuteen ja jälkihoitoon panostetaan riittävän paljon?
2) Kaivoset aina tuottavat enemmän jätettä ja päästöjä kuin lopputuotteita ja nämä jäävät kaivosalueelle, ympäri
stöön ja vesistöihin kaivostoiminnan päättymisen jälkeenkin.
3) Voiko kaivosyhtiö mennä konkurssiin juuri ennen toiminnan loppumista? Jäävätkö jätteet yhteiskuntien hallitsevaksi ja puhdistettavaksi?
4) Miten Suomi, kunnat ja asukkaa hyötyvät taloudellisesti kaivoksista? Onko todellakin kaikissa maissa niin, että ulkomainen yritys saa tulla kaivamaan luonnonrikkauksia ilman, että saavutetusta voitosta ei hyödy kunnat ja valtio?