Somero Ojankylä

Kartta

 Geologinen tutkimuskeskus Somero: Ojankylä 2, 4 km2  VA2017:0091, Linkki , 17.11.17, voimassa 16.10.19 asti Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: litium. 

Varaajan varausalueelle suunnittelemien tutkimusten tarkoituksena on selvittää litiumin esiintymispotentiaali tutkimattomalla alueella, päivittää analyysiaineistoa ja tutkimustietoa. 

Tutkimusmenetelmät ovat kallioperäkartoitus, kemialliset analyysit sekä moreeninäytteenotto ja timanttikairaus maanomistajan luvalla. Tutkimukset kestävät 1-2 vuotta. 

Varaajan suunnitelmissa on jättää alueelle malminetsintälupahakemus, mikäli tutkimusten tulokset antavat siihen aihetta.

2017_0091_somero.JPG