Finnkallio

Some

Finnkallio Oy Somero, Tammela: Some 60 km2 VA2016: 0019, Linkki 21.6.2016, voimassa 11.5.18 asti.  Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: litium. Varaajan suunnitelmissa on varausaikana koota ja tulkita olemassa oleva geologinen tieto. Varaajan suunnitelmissa on myös kallioperäkartoitusta sekä mielenkiintoisimmille kohteille kallioperäkairauksia. Varaaja hakee alueelle malminetsintälupaa ennen varauksen raukeamista. 

finnkallio.JPG