Arolanmaki

Kultatie Holding


Kultatie Holding Oy  Urjala, Hämeenlinna, Hattula, Forssa, Tammela, Humppila: Arolanmäki: 622 km2 VA2017:0075 , Linkki, 1.11.2017, voimassa 11.9.19 asti Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, kupari, sinkki, hopea. Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla. Tutkimusten perusteella hakija päättää malminetsintäluvan hakemisesta ja sen aluerajauksesta kahden vuoden sisällä.


Kaappaa 2017-11-06 12_28_31.png

Kaappaa 2017-11-06 12_30_40.png

http://www.tukes.fi/Tiedostot/kaivokset/Varauspaatokset/VA2017_0075%20Varausp%c3%a4%c3%a4t%c3%b6s_nettiversio.pdf

==============