Kaivoshankkeet

Malminetsintä- ja valtauspäätökset

Hakija  Valtaus Päätös  Yhdistyksen tiedot  Perusteet Peruste
Tammela Minerals Oy → Litiumlöydös Oy 
14.3.2014 
Tammela. 9049/1-3Linkki , 20.12.16, voimassa 31.1.18 asti

Alkuperäinen päätös

 Linkki  Litium, tantaali, tina  Muuta: Alueella ollut valtausoikeuksia, jotka ovat päättyneet v. 2006.

Päätökseen annettu monia lausuntoja. Mm. LSY., ks. alkuperäinen päätös Liite 2/sivu 5.
Tammela Minerals Oy → Kultatie Oy

voimassa kaikkiaan 5 vuotta
Tammela, Somero, Jokioinen, n. 498 ha  9050:1-12, Linkki

Alkuperäinen päätös

 Linkki  Kulta  Muuta: Alueella ollut valtausoikeuksia, jotka ovat päättyneet v. 2008.
Geologian tutkimuslaitos 12.2.2015, 3 vuotta voimassa Jokioinen: Kedonojankulma 28 ha ML2012:01292 Linkki   Linkki Mo, Ag, Au, Cu  
 Rauennut: Tammela Minerals    Linkki       
           Yhteenveto vuoden 2016 varauksista

Hakija  Varaus  Päätös  Yhdistyksen tiedot  Perusteet Peruste
Tammela Minerals Oy Somero, Tammela ja Jokioinen: Rehumäki 20,5 km2  VA2016:0022, Linkki , 20.12.16, voimassa 31.1.18 asti  Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: litium, kulta, volframi

Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla. Hakija uskoo voivansa jättää alueelle malminetsintälupahakemuksen 12 kuukauden tutkimusten jälkeen. 
Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 
Scandian Metals AB Somero, Ypäjä, Loimaa, Humppila, Jokioinen: Ypäjä 45 km2   VA2016:0041, Linkki
18.10.2016, voimassa 15.6.18 asti
 Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, litium ja volframi. Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla.

Varaaja on jo aloittanut tutkimukset alueella ja otaksuu olevansa valmis jättämään malminetsintälupahakemuksen tarkempien tutkimusten kohteeksi valituille alueille 24 kuukauden sisällä. 
Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 
Scandian Metals AB Somero, Ypäjä, Jokioinen, Tammela, Forssa: Kalla → Niinimäki 223 km2  VA2016:0030, Linkki, 22.9.2016, voimassa 30.4.17 asti.  Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, litium ja volframi. Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla. Varaaja on suunnitellut suorittavansa aineiston keruuta sekä alustavia jokamiehenoikeuteen perustuvia maastotöitä kuluneena kesäkautena. Varaaja on valmis jättämään malminetsintälupahakemuksen tarkempien tutkimusten kohteeksi valituille alueille kuuden kuukauden sisällä.   Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 
Scandian Metals AB Somero, Tammela: Kaila 58 km2 VA2016: 0028, Linkki 22.9.2016, voimassa 30.4.17 asti. Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, litium ja volframi. Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla. Varaaja on suunnitellut suorittavansa aineiston keruuta sekä alustavia jokamiehenoikeuteen perustuvia maastotöitä kuluneena kesäkautena. Varaaja on valmis jättämään malminetsintälupahakemuksen tarkempien tutkimusten kohteeksi valituille alueille kuuden kuukauden sisällä.  Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 
Finnkallio Oy Somero, Tammela: Some: 60 km2 VA2016: 0019, Linkki 21.6.2016, voimassa 11.5.18 asti.  Linkki  Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: litium. Varaajan suunnitelmissa on varausaikana koota ja tulkita olemassa oleva geologinen tieto. Varaajan suunnitelmissa on myös kallioperäkartoitusta sekä mielenkiintoisimmille kohteille kallioperäkairauksia. Varaaja hakee alueelle malminetsintälupaa ennen varauksen raukeamista.   Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 
           Yhteenveto vuoden 2017 varauksista

Hakija  Varaus  Päätös  Yhdistyksen tiedot  Perusteet Peruste
 Geologinen tutkimuskeskus Somero: Ojankylä 2, 4 km2  VA2017:0091, Linkki , 17.11.17, voimassa 16.10.19 asti  Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: litium.

Varaajan varausalueelle suunnittelemien tutkimusten tarkoituksena on selvittää litiumin esiintymispotentiaali tutkimattomalla alueella, päivittää analyysiaineistoa ja tutkimustietoa.

Tutkimusmenetelmät ovat kallioperäkartoitus, kemialliset analyysit sekä moreeninäytteenotto ja timanttikairaus maanomistajan luvalla. Tutkimukset kestävät 1-2 vuotta.

Varaajan suunnitelmissa on jättää alueelle malminetsintälupahakemus, mikäli tutkimusten tulokset antavat siihen aihetta.
Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 
Kultatie Holding Oy  Urjala, Hämeenlinna, Hattula, Forssa, Tammela, Humppila: Arolanmäki: 622 km2 VA2017:0075 , Linkki, 1.11.2017, voimassa 11.9.19 asti Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, kupari, sinkki, hopea. Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla. Tutkimusten perusteella hakija päättää malminetsintäluvan hakemisesta ja sen aluerajauksesta kahden vuoden sisällä. Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia.
Kultatie Holding Oy   Huittinen, Jokioinen, Forssa, Hämeenlinna, Tammela: Humppila, 45 km2   VA2017:0084, Linkki
1.11.2017, voimassa 3.10.19 asti
 Linkki Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, kupari, sinkki, hopea.

Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla.

Varaaja on suunnitellut jättävänsä alueelle malminetsintälupahakemuksen tutkimusten perusteella kahden vuoden sisällä. 
Varattava alue ei saa koskea aluetta, johon on haettu kaivoslain (621/2011) mukaista varausta. Osittain samalle alueelle on Magnus Minerals Oy hakenut 30.8.2017 varausta Uuni (VA2017:0072). Varausilmoitus Uuni on saapunut 30.8.2017 ja saanut kaivoslain mukaisen etuoikeuden ensimmäisenä 30.8.2017 Varattava alue ei myöskään saa koskea aluetta, joka kuuluu kaivosalueeseen Nordkalk Oy Ab:n Siivikkala (KL2013:0002). Muilta osin varausilmoitus täyttää kaivoslain 44 §:ssä säädetyt edellytykset eikä hyväksymiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.
 
Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia.
 Scandian Metals AB  Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Kokemäki, Loimaa, Punkalaidun, Sastamala, Säkylä. Urjala: Kukonharja 1242 km2  VA2016:0053, Linkki, 19.1.2017, voimassa 18.9.18 asti.  Linkki  Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: kulta, litium ja volframi.

Varaajan suunnitelmissa on varausaikana tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla.

Varaaja on jo aloittanut tutkimukset alueella ja otaksuu olevansa valmis jättämään malminetsintälupahakemuksen tarkempien tutkimusten kohteeksi valituille alueille 24 kuukauden sisällä. 
 Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä