Opettajan materiaalit

Museovierailu

Miksi museoon?

Museo tarjoaa erinomaisen tavan päästä hetkeksi luokkahuoneen ulkopuolelle. Se onkin usein sangen tervetullut katkaisu arkirutiineihin tarjoten vaihtelua. Vierailu tarjoaa opettajalle erilaisen työkalun täydentämään koululla tapahtuvaa opetusta. Mikäli vierailuun yhdistetään opastuskierros, se siirtää hetkeksi opettajankin nauttimaan opetuksesta ja vetämään henkeä.

Museo tarjoaa oivalliset puitteet lajien itsenäiseen havainnointiin ja esimerkiksi kokoluokan hahmottamiseen. Näytteiden avulla voikin opetella lajintuntemusta, seurata eläinten luontoon jättämiä jälkiä ja ihmetellä eläinten käyttäytymistä. Museo opastaa myös luonnonsuojelun teemoihin. Useat museolla ja opastuksilla olevista teemoista ovat myös osia peruskoulun opetussuunnitelman biologian opetuksesta. Näitä kannattaakin hyödyntää täydentämässä luokkaopetusta.

Museokäynnin olisi ennen kaikkea tarkoitus tarjota oppilaalle mahdollisuus oppia uutta luonnosta hänelle ominaisella tavalla. Käynneillä oppiminen tapahtuukin usein kuin huomaamatta tutkien, tutustuen, havainnoiden ja asioita yhdistellen. Parasta onkin, kun museokäynti herättää ajatuksia, kysymyksiä ja tunteita!

Ennen vierailua

Museovierailuun kannattaa valmistautua ja retken tunnelmaan virittäytyä. On tärkeää, että oppilailla on etukäteen käsitys siitä, minne ollaan menossa ja mitä siellä tehdään. Apuna voi käyttää esimerkiksi museon karttaa. Etukäteen kannattaa myös käydä läpi niitä keskeisiä teemoja ja asioita, joita museonäyttely käsittelee. Tällöin oppilaan on helppo saada mahdollisimman paljon irti vierailustaan, eikä vierailun tietokokokonaisuuden hahmottaminen jää yksin museolla tehdyn kierroksen varaan.

Olemme laatineet koululaisia varten kaksi tehtäväsarjaa. Toinen on tarkoitettu alakoululaisille ja nuoremmille yläasteelaisille, toinen vanhemmille yläasteelaisille ja lukiolaisille. Kaikkiin kysymyksiin ei löydy suoria vastauksia näyttelystä ja se on tarkoituskin. Toivomme, että oppilaat pääsisivät itse pohtimaan vastauksia -tarjoamaan hullujakin ehdotuksia, keskustelemaan keskenään ja luomaan omia teorioitaan.

Vierailun jälkeen

Museovierailun purkaminen voi omassa luokassa tapahtua monin eri tavoin, riippuen osaltaan oppilaiden luokka-asteesta. Nuorimpien kanssa voidaan piirtää nähtyjä asioita ja pohtia yksinkertaisia syy-seuraussuhteita. Vanhempien oppilaiden kanssa voidaan työstää opittua, tehdä omaa oppimisprojektia valituista aiheista tai mennä esimerkiksi maastoretkelle havainnoimaan museollakin nähtyjä asioita. Yksittäisten lajien havainnoinnin lisäksi kannattaa havainnoida koko ekosysteemiä.

Oleellista kuitenkin olisi, että museovierailulla saatuja ja syvennettyjä taitoja päästään käyttämään. Erityisen tärkeää olisi, että hankitut tiedot päästään jäsentämään kokonaisuuksien osasiksi. Tätä voidaan tehdä monin eri tavoin. Hyödyllisiä tekniikoita ovat esimerkiksi erilaiset käsitekartta-tekniikat, kaaviot, diagrammit ja raportit, joita voidaan rakentaa yhdessä. Tärkeää olisi, että oppilaat pääsevät itse pohtimaan, miten asiat niveltyvät toisiinsa.

Mikäli museon oppilastehtäviä on käytetty vierailua täydentämässä, ne olisi hyvä purkaa keskustellen yhdessä. Tämän voi tehdä myös museolla henkilökunnan kanssa. Tärkeää olisi hahmottaa kokonaisuudet kysymyksien takana ja tarjota oppilaille tilaisuus päästä pohtimaan itse ratkaisuja kysymyksiin.