Tee esitys täydennyskoulutuksen teemaksi

Ohjausalan täydennyskoulutuksen teemoja

Tällä hetkellä ohjausalan täydennyskoulutusta järjestävät monet eri tahot ilman, että toimintaa koordinoidaan valtakunnallisesti. Valtakunnallisen ELO-ryhmän saaman palautteen mukaan toiminnassa on ajallista ja sisällöllistä päällekkäisyyttä. Toisaalta tieto koulutuksista ja muista tapahtumista ei välttämättä kulje kaikille tarpeellisille tahoille.

Valtakunnallisen ELO-ryhmän toimeksiannon mukaisesti ELO-torin valtakunnalliselle etusivulle on perustettu tämä keskustelualusta, johon on mahdollisuus lähettää täydennyskoulutustarpeisiin liittyviä aloitteita. Alusta on kaikille avoin kaikille alueellisille toimijoille. ja täydennyskoulutustarpeita voi ilmoittaa vastaamalla alla olevaan keskusteluavaukseen. Vastaavasti kaikki ELO-ryhmät voivat vapaasti tutustua tällä keskustelualustalle tehtyihin täydennyskoulutusaloitteisiin.

Kohtaamo -projektin (ESR) yhtenä tavoitteena on kehittää valtakunnallinen verkko-ohjausalusta kaikille ohjaustyötä tekeville tahoille vuoteen 2020 mennessä. Asiakastyöhön liittyvien työvälineiden lisäksi tavoitteena on yhteinen tiedonjako-, kalenteri- ja työskentelyalusta myös ohjausosaamisen keskinäiseen jakamiseen. Ennen tämän verkkoalustan valmistumista ELO-ryhmien keskinäisenä tiedotus- ja jakelukanavana toimii toistaiseksi Peda.net -sivuston ”ELO-tori”. ELO-torille tallennetut keskeisimmät materiaalit siirretään myöhemmin pysyvälle työalustalle.