Koulussa digittää - Toimintasuunnitelmat

Tehtävä: Koulun tvt-toimintasuunnitelma

Etsimme vastausta kysymykseen: Mitkä käytännön toimenpiteet toteuttamalla koulumme tieto- ja viestintätekniikan käyttö kehittyy oikeaan suuntaan ja siirtyy "seuraavalle tasolle"?

Kuuntele alustus ja tutustu alueryhmäsi kanssa koulun tvt-toimintasuunnitelman pohjaan, johon keskitymme ensisijassa.

Pohtikaa alueryhmässä, mitkä olisivat viisi tvt-toimintasuunnitelman tärkeintä painotusta kouluillanne lukuvuonna 2016-2017. Voitte myös pohtia lukuvuotta 2017-2018. Painotukset voivat olla myös jotain muuta, kuin mitä valmiissa pohjassa on.

Täyttäkää tämän jälkeen lomake osoitteessa https://peda.net/id/2410ed9a9c3

Pohtikaa lisäksi, miten koulun tvt-toimintasuunnitelmatyö pitäisi koulussanne käytännössä toteuttaa. Kuka, milloin, missä, millä työvälineellä? Laittakaa tästä vinkkejä muille Padlet -seinällä osoitteessa https://bitly.fi/koulussadigittaa .

Lisäämme yhdessä Padlet -seinälle eniten "ääniä" saaneet kehittämiskohteet.

Toimintasuunnitelmien pohjat

Kunnan opetustoimen tvt-toimintasuunnitelman pohja

Kaikki tässä asiakirjassa oleva sisältö on esimerkinomaista. Sisältö ja aikataulu muokataan oman tarpeen mukaan. Kunnan toimintasuunnitelmaa tehdään käsi kädessä OPS-työn ja koulujen toimintasuunnitelmien kanssa. Yhteiset linjaukset muodostuvat o...

Koulukohtaisen tvt-toimintasuunnitelman pohja

TVT oppimisessa ja opetuksessa https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/tvt-ops (korvataan omalla URL-osoitteella) Tavoitteiden käsittelyssä on huomioitava seuraavia asioita: Tavoitteet ovat ehdotuksia lukuvuodelle 2016-2017. Kukin kou...

TVT-suunnitelman painopisteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tämä on esimerkki lomakkeesta, jolla opettajat voivat "äänestää" koulun painopisteet. Lomake tulee kuitenkin räätälöidä omaan kouluun sopivaksi ja sisällöt tulee kuitenkin avata ensin kaikille.

Mielestäni tärkeimmät painopisteet TVT:n saralla olisivat (valitse yhteensä viisi)

Yleiset ja pedagogiset TVT-taidot

Sähköinen oppimishistoria ja arviointi

Ohjelmointi ja robotiikka
Laitteet ja verkot
Tuki ja koulutus
Jotain muuta, mitä?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake