Sähköisen toimintaympäristön suunnittelu

Oppilaitoksen sähköisen toimintaympäristön kehittämisen malli

Sähköisen toimintaympäristön kehittämisen malli auttaa oppilaitoksia suunnittelemaan laite-, palvelu ja tarvikehankintoja pidemmällä aikavälillä todelliseen nykytilanteeseen ja opetussuunnitelmasta sekä koulujen ja oppilaiden välisestä tasa-arvosta nouseviin tarpeisiin perustuen.

Toimintamallissa seurataan vuosittain oppilaitoksen ja kunnan sähköisen toimintaympäristön tilaa, kuten käyttökelpoisten oppilaslaitteiden määrää oppilasmäärään suhteuttaen, AV-laitteiden kuntoa, käytössä olevia palveluja ja tuen määrää.

Kartoituksen perustuen laaditaan vuosittainen oppilaitoskohtainen suunnitelma laitehankinnoista ja muista sähköiseen toimintaympäristöön liittyvistä hankinnoista, jotka tähtäävät pidemmän aikavälin tavoitteeseen (esim. laitteissa 1:1 tavoitteeseen). Suunnitelma perustuu opetussuunnitelmaan liittyviin pedagogisiin tarpeisiin ja fyysisen oppimisympäristön mahdollisuuksiin tai sen asettamiin rajoituksiin. Suunnitelman pohjana on kuntakohtainen / koulukohtainen talousarvio, johon on kehitetty koulujen tasa-arvosta huolehtiva laskentamalli