Pilvipalvelun käyttöönotto

Pilvipalvelun käyttöönottomalli

Pilvipalvelun käyttöönottomallia lähdettiin rakentamaan tilanteesta, jossa monet alueen kunnista ja oppilaitoksista pohtivat tarvittavien palvelujen valintaa ja käyttöönottoa.

Pilvipalvelun käyttöönottomallissa oppilaitokset toteuttavat ohjatun valinta- ja käyttöönottoprosessin. Prosessin aikana huomioidaan mm . oppilaitoksen nykyinen lähtötilanne laitteiden ja osaamisen suhteen, oppilaitoksen käyttämät materiaalit, uusien palveluiden soveltuvuus osaksi oppilaitoksen muuta toimintaympäristöä, mahdolliset rajapinnat kunnan / koulun muihin järjestelmiin, käyttöönotossa tai palveluiden ylläpidossa tarvittava ulkoinen tuki ja siihen liittyvät mahdolliset kilpailutukset sekä koulutuksen ja jatkuvan tuen tarve.

Tärkeimpänä asiana mallissa nousee esille toimintakulttuurin muutos. Tarkoitus on auttaa oppilaitosta valitsemaan ja ottamaan käyttöön toimintatapoja, jotka auttavat yhteistyössä ja helpottavat opettajien arkea.