10.10. Vierailu Tuomelaan

Tekemistä bussimatkalle! :)

Työstämme maakunnallista tutoropettajahankehakemusta, joka on kaikkien mukana olevien kuntien jatkohakemus. Pohtikaa, mitä kunnissa on jo tehty ja saatu aikaan ja missä asioissa olisi vielä kehitettävää. Nyt kun hakemus on maakunnallinen, toivoisimme pohdintaa myös siitä näkökulmasta, miten yhteistyötä voitaisiin syventää maakunnallisella tasolla.

Mukana olevat kunnat ovat:

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Multia, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski

Tutoropettajien kärkihanke 2018 - ideoita ja näkökulmia

Tutoropettajien toiminta ja koulutus


Tavoitteet

Tutoropettajatoiminnassa tavoitteena on, että Suomen jokainen koulu osallistuu ja on osallinen tutoropettajatoiminnassa. Verkostossa on mahdollisuus kehittää isomman alueen osaamista ja näin mahdollistaa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet koko alueen oppijoille.

Tutoropettajat
- tukevat pedagogiikan uudistumista ja edistävät opetuksen digitalisaatiota
- tukevat työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä sekä toimivat vertaistukena
- osallistuvat aktiivisesti koulujen toimintakulttuurin tukemiseen ja kehittämiseen.

Näihin tavoitteisiin liittyen mitä meillä jo on ja mitä meidän pitäisi tehdä Keski-Suomessa?


Painopisteet

Tutoropettajien toiminta edistää
- uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa
- osaamisen jakamista
- opettajien ja oppilaiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä
- hyvien käytäntöjen tunnistamista, levittämistä ja vakiinnuttamista


Mitä ideoita painopisteisiin?

Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä sama valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.

Tutoropettajien kärkihanke 2018 - ideoita ja näkökulmia

Tutoropettajatoiminnan kehittäminen alueellisesti


Tavoitteet

Erityisavustuksella tuetaan alueellisina koordinaattoreina toimivia opetuksen järjestäjiä, jotka

- organisoivat tai järjestävät itse laadukasta tutoropettajatoimintaa, joka edistää digitalisaation ja toimintakulttuurin kehittymistä kaikissa alueen kouluissa
- levittävät hyviä malleja kuntiin ja kouluihin, joissa tutortoiminta on vasta alkuvaiheessa tai sitä ei vielä ole
- etsivät aktiivisesti alueelliseen tutortoimintaan mukaan sellaisia kuntia ja muita opetuksen järjestäjiä, joiden on vaikea kehittää ja toteuttaa toimintaa yksin

Hankkeessa voidaan keskittyä esimerkiksi toimintakulttuurin kehittämiseen, yhteisopettajuuteen, oppilaiden osallisuuteen, oppilaisiin tutoreina tai työtapojen monipuolistamiseen digitalisaation avulla.

Näihin tavoitteisiin liittyen mitä meillä jo on ja mitä meidän pitäisi tehdä Keski-Suomessa?


Painopisteet

Painopisteinä ovat seuraavat asiat:
- tutortoiminnan levittäminen alueen kaikkiin peruskouluihin
- digitalisaation edistäminen opetuksessa
- opetusmenetelmien monipuolistaminen
- toimintakulttuurin kehittäminen osallistavammaksi ja yhteisöllisemmäksi


Mitä ideoita painopisteisiin?

Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä sama valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.