Äänekoski, Saarijärvi

Tukihenkilöiden yhteinen kouluttautumissuunnitelma

Sisältö ja aikataulu Henkilöt Toteutustapa Tutor Tärkeys
Pilvipalvelut, pedagogiset ratkaisut
Google Cafen opetuskäyttö
Kekke,
Juha
Niskanen

Saarijärvellä otettu Google Cafe käyttöön ja Äänekoskella ollut puhetta asiasta ja kiinnostusta asiaan. Hyvien käytänteiden jakaminen muista kouluista.
Jarkko L

Simo M?

Riina S?


TVT-OPS ja sen toteuttaminen oppilaitoksessa
Kaikilla TVT-OPS olemassa, mutta käytäntöön viemiseen ja hienosäätöön kaivatan tukea.

Käynnistetään hyvät käytännöt materiaalipankki osoitteessa: https://peda.net/id/d9226aa27

TVT-OPSia käytäntöön on Äänekoskella viety samanaikaisopetuksen järjestämisellä, eli tukihenkilö on mennyt tunneille mukaan ja opastanut oppilaita ja opettajia projektissa. Nykyisin rahoitus tähän projektirahoituksesta.

Saarijärvellä TVT-OPSia on työstetty ja hyväksytään piakkoin.

Peda.net yleisesti Peda.netin käyttö, kokeneempia opettajia tukiresurssina omasta takaa.
Peda.net -koulutus opettajille vapauttaisi tukiresursseja muuhun. Äänekoskella hoituu näin.

Kasvunkansiomahdollisuus koulutusta osana peda.net koulutusta.

Saarijärvellä pohditaan Peda.netin käyttömahdollisuuksia opetuspuolella ja koulutustarvetta.

Jarkko L
Kasvun kansio Mallit yhteiseen materiaalipankkiin.
Hyviä käytänteitä jakoon.
Pilotointia omalla esimerkillä.


Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksen monipuolistamiseen, tutkivaan ja luovaan työskentelyyn sekä.... BYOD
iPadit käytössä, muilla joitakin androideja sekä oppilaiden omia laitteita.

Äänekoskella tabletteja on, mutta lisää kaivataan. Käytetään tarvittaessa oppilaiden omia laitteita, luvat kysytty. Äänekoskella käytössä koulujen Peda.net-sivustolla valmis lomake oman laitteen käyttöön.

Juhalla ja Kekellä kiinnostusta iPadin musiikkisovellusten hyödyntämiseen opetuksessa esim. Garagebandin käyttö. Muidenkin iOS-pohjaisten sovellusten käyttö opetuksessa. Koulutus esim. Jyväskylässä.

Saarijärvellä tarvetta mobiililaitteiden ja omien laitteiden käyttömahdollisuuksien selvittämiseen. Kokemuksia muilta omien laitteiden käytöstä.
!!

Tarvittavien järjestelmien tunnusten käyttöönotto, käyttöehdot, luontiluvat ja ikärajat.
Tekijänoikeus sekä tietosuoja ja tietoturva.

Saarijärvellä tunnuksien luomiseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Tekijänoikeusasioiden perusteet ovat hallussa, voisi myös syventää omaa tietämystä.

Äänekoskella tunnuksien luomiseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Tekijänoikeusasioiden perusteet ovat hallussa, voisi myös syventää omaa tietämystä.

Webinaaritallenne tekijänoikeuksista.Jarkko L
OPS2016 –sähköinen arviointi, esim. Wilman formatiivinen arviointi -työkalu Toteutetaan syksyllä 2017 kun kokemuksia on kertynyt laajemmin.

Saarijärvellä on Helmi käytössä ja se toimi kovin hyvin arviointiasioissa, joten puhetta esim. Wilman käyttöön ottamisesta.


Ohjelmointi ja robotiikka, pedagogiset taidot
3D-tulostin, CNC-jyrsin
Koulun toimintakulttuuri ohjelmoinnin opettamisessa.
Saarijärvellä ja Äänekoskella kiinnostusta ohjelmointikoulutukseen henkilökunnan keskuudessa.

Sekä Saarijärvellä ja Äänekoskella robotiikan opetus vielä melko alussa. Koulutus tarpeellista molemmille tukihenkilöille. Esim. Lego-roboteista.

Jypeli-koulutus tukihenkilöille Jyväskylässä.

3D- tulostukseen liittyvä koulutus Keken osalle.

Toive erilaisista käytännön pedagogisista malleista arjessa. Mistä lähteä liikkeelle koulussa.
!
Koulujen sähköinen toimintaympäristö, (esim. henkilökohtaiset laitteet, yhteiskäyttölaitteet, etähallinta, verkot sekä AV-laitteet) Äänekoskella ja Saarijärvellä ATK-tuki hoitaa laitehallintaan ja -ongelmiin liittyvät asiat.

Ylläpito (esim. pilvipalvelut, AD, mobiililaitteiden etähallinta)

Jarkko järkkää vierailupäivän JKL-tietohallintoon. Juha ja Kekke

Koulutus Googlen pilvipalvelun ylläpitoon. Webinaari?
Opettajien täydennyskoulutustarpeen kartoittaminen (esim. Google kysely, Opeka – Oppika). Äänekoskella TVT-taitojen kartoitus parasta aikaa käynnissä. Lomake "tuunattu" Jyväskylän mallista.

Saarijärvellä tarkoitus toteuttaa kysely lähiaikoina.
TVT-tuen järjestäminen ja organisointi, erilaiset tukimuodot Äänekoskella toimivat mallit tällä hetkellä. Jos muilla on vielä toimintamalli määrittämättä, voi ottaa mallia toteutuksesta.

Toteutusmallien jakaminen,
mikä malli omassa kunnassa toimisi; materiaalipankkiin jakoon
Sähköisten oppimateriaalien ja niiden jakelukanavien käyttäminen.

Sanomapro käytössä molemmissa kunnissa.

Toimivia vaihtoehtoja kaivataan.
Suosituksia ja kokemuksia muilta!