Multia, Petäjävesi, Uurainen, Keuruu

Tukihenkilöiden yhteinen kouluttautumissuunnitelma

Sisältö ja aikataulu Henkilöt Toteutustapa Tutor Tärkeys
Pilvipalvelut, pedagogiset ratkaisut
O365 opetuskäyttö
Google Cafen opetuskäyttö
Jussi
Ahti

Tutustuminen JKL:n tietopalveluun, miten käyttöönotto on käytännössä hoidettu
Hyvien käytänteiden jakaminen muista kouluista. Myös käytännön toteutukseen tarvitaan tukea. Asioiden selvitämistä myös itse Materiaalipankin ohjeiden avulla.
Toteutus helmikuun alussa.

Uuraisilla kiinnostusta/tarvetta ottaa selvää O365:sta.

Lisäkoulutusta Keuruulle O365:sta
Jarkko L

Simo M?

Riina S?


!!
TVT-OPS ja sen toteuttaminen oppilaitoksessa
Kaikilla TVT-OPS olemassa, mutta käytäntöön viemiseen ja hienosäätöön kaivatan tukea.

Käynnistetään hyvät käytännöt materiaalipankki osoitteessa: https://peda.net/id/d9226aa27

Muilta hyviä käytänteitä ja kokemuksia jakoon. Toteutuman tarkistus.

Peda.net yleisesti Jussi
Ahti
Henri
Peda.netin käyttö Multia, Keuruu ja Uurainen uutta, mutta myös kokeneempia opettajia tukiresurssina omasta takaa.
Peda.net -koulutus opettajille vapauttaisi tukiresursseja muuhun.

Kasvunkansiomahdollisuus koulutusta osana peda.net koulutusta.

Jarkko L !!
Kasvun kansio Mallit yhteiseen materiaalipankkiin.
Uuraisille, Multialle ja Keuruulle hyviä käytänteitä jakoon.
Pilotointia omalla esimerkillä.


Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksen monipuolistamiseen, tutkivaan ja luovaan työskentelyyn sekä.... BYOD
iPadit käytössä, muilla joitakin androideja sekä oppilaiden omia laitteita.


Tarvittavien järjestelmien tunnusten käyttöönotto, käyttöehdot, luontiluvat ja ikärajat.
Tekijänoikeus sekä tietosuoja ja tietoturva.

Webinaaritallenne tekijänoikeuksista.
Järjestetään pilvipalveluihin liittyvä tietoturva ja tietosuojakoulutus. Ajankohta tarkentuu kun muiden alueryhmien tapaamiset on pidetty.


Jarkko L
OPS2016 –sähköinen arviointi, esim. Wilman formatiivinen arviointi -työkalu Henri
Ahti
Toteutetaan syksyllä 2017 kun kokemuksia on kertynyt laajemmin.


Ohjelmointi ja robotiikka, pedagogiset taidot
3D-tulostin, CNC-jyrsin
Koulun toimintakulttuuri ohjelmoinnin opettamisessa.
Henri
Jussi
Ahti
Materiaalipankkiin opetusmateriaalit
Ohjelmointikoulutusta
Jypeli-koulutus

Toive erilaisista käytännön pedagogisista malleista arjessa. Mistä lähteä liikkeelle koulussa.
Koulujen sähköinen toimintaympäristö, (esim. henkilökohtaiset laitteet, yhteiskäyttölaitteet, etähallinta, verkot sekä AV-laitteet)
Ylläpito (esim. pilvipalvelut, AD, mobiililaitteiden etähallinta)

Henri
Jussi
Jarkko järkkää vierailupäivän jkl-tietohallintoon

Multialla kiinnostusta koulutuksesta Googlen pilvipalvelun ylläpitoon. Webinaari?

Uuraisilla kiinnostusta koulutuksesta O365:n pilvipalvelun ylläpitoon. Webinaari?
Opettajien täydennyskoulutustarpeen kartoittaminen (esim. Google kysely, Opeka – Oppika). Jussi
Ahti
Keuruulle ja Uuraisille on tulossa.

Kyselystä voi kysyä suoraan Riina Sutiselta.

Multialla ok.
TVT-tuen järjestäminen ja organisointi, erilaiset tukimuodot Henri Toteutusmallien jakaminen,
mikä malli omassa kunnassa toimisi; materiaalipankkiin jakoon
Sähköisten oppimateriaalien ja niiden jakelukanavien käyttäminen. Henri
Ahti

Mietinnässä sähköisten oppimateriaalien käyttöönotto; vaihtoehtoja harkinnassa
Suosituksia ja kokemuksia muilta!