Muurame, Jyväskylä (+Norssi)

Tukihenkilöiden yhteinen kouluttautumissuunnitelma

Sisältö ja aikataulu Henkilöt Toteutustapa Tutor Tärkeys
Pilvipalvelut, pedagogiset ratkaisut
O365 opetuskäyttö
GSuite opetuskäyttö

Hannu
Suvi
Piia

Hyvien käytänteiden jakaminen muista kouluista. Myös käytännön toteutukseen tarvitaan tukea. Asioiden selvitämistä myös itse Materiaalipankin ohjeiden avulla.
Toteutus helmikuun alussa.
Lisäksi "jälkihoitoa".
Toisten TVT-kouluttajien tuki.


Simo M?

Riina S?


 
TVT-OPS ja sen toteuttaminen oppilaitoksessa
Kaikilla TVT-OPS olemassa, mutta käytäntöön viemiseen ja hienosäätöön kaivatan tukea.
Suvi
Piia

Käynnistetään hyvät käytännöt materiaalipankki osoitteessa: https://peda.net/id/d9226aa27

Muilta hyviä käytänteitä ja kokemuksia jakoon. Toteutuman tarkistus.

   
Peda.net yleisesti, Kasvun kansio Piia
Suvi
Mahdollisesti Peda.net -koulutusta Muuramen opettajille Riina S
Hannu R
 

Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksen monipuolistamiseen, tutkivaan ja luovaan työskentelyyn sekä toiminnallisuuden lisäämiseen (valokuvat, videointi, sovellukset) BYOD

Riina
Piia
Suvi
Hannu

iPadit, Android, Windows
Järjestetään koulutus puoli päivää kuhunkin käyttöjärjestelmään tammi-helmikuu. Päivä tarkentuu kun muiden alueryhmien tarpeet ovat selvillä.
Erilaisten hyvien käytänteiden jakaminen tehokkaasti.
   
Tarvittavien järjestelmien tunnusten käyttöönotto, käyttöehdot, luontiluvat ja ikärajat.
Tekijänoikeus sekä tietosuoja ja tietoturva.
       
OPS2016 –sähköinen arviointi, esim. Wilman formatiivinen arviointi -työkalu Riina Toteutuu työn puitteissa.    
Ohjelmointi ja robotiikka, pedagogiset taidot
3D-tulostin,

Suvi
Simo
Ville
Riina
Hannu
Piia
Materiaalipankkiin opetusmateriaalit
Ohjelmointikoulutusta
Jypeli-koulutus
   
Koulujen sähköinen toimintaympäristö, (esim. henkilökohtaiset laitteet, yhteiskäyttölaitteet, etähallinta, verkot sekä AV-laitteet, kosketusnäyttöTV) Suvi
Piia
Simo
Ville
Riina
Hannu
Mimio-älytaulu tehokkaaseen käyttöön (Muuramen alakoulut) ulkopuolinen kouluttaja  
Ylläpito (esim. pilvipalvelut, AD, mobiililaitteiden etähallinta) Muuramen
atk-tukihenkilö
Ville
Hannu
Simo
Jarkko järkkää vierailupäivän jkl-tietohallintoon    
Koulun toimintakulttuuri ohjelmoinnin opettamisessa. Riina
Piia
Ville
Suvi
Erilaisia malleja jakoon.    
Opettajien täydennyskoulutustarpeen kartoittaminen (esim. Google kysely, Opeka – Oppika).        
TVT-tuen järjestäminen ja organisointi, erilaiset tukimuodot Riina
Hannu
Toteutusmallien jakaminen,
mikä malli omassa kunnassa toimisi; materiaalipankkiin jakoon
   
Sähköisten oppimateriaalien ja niiden jakelukanavien käyttäminen. Riina Mietinnässä sähköisten oppimateriaalien käyttöönotto; vaihtoehtoja harkinnassa
Suosituksia ja kokemuksia muilta!
   
VR-lasit
AR

Ville
Simo
Riina
Hannu
Suvi
Piia
Tutustuminen/osallistuminen lasien käyttöön opetuksessa. (Timo Ilomäki helmikuun loppu) Timo Ilomäki?