Laukaa, Konnevesi, Hankasalmi

Hyvien käytäntöjen ideointia

  • ohjattua tiedonetsintää, tiedon esittäminen (esim. Prezi, omat videot), esim. erilaisten ruokakulttuurien esittely (oppija kokkasi kotona, video tuotoksen ja esitteli koulussa ruokien kera)
  • blogikirjoitus esittäen historiallista henkilöä, esim. Elisabet I kirjoittaa itsestään ja elämästään
  • tvt-välinelainaamo, josta kaikki koulut/opettajat voivat lainata erilaisia välineitä (esim. 3d-tulostin, Lego-robotit, green screen, VR)
  • oppilaiden oman sähköisen oppikirjamateriaalin tuottaminen, monilukutaidon harjoittelua
  • Osaamispassi peruskoulun opetushenkilöstölle Laukaa (taitojen itsearviointiin)
  • Osaamistasot

Tukihenkilöiden yhteinen kouluttautumissuunnitelma

Sisältö ja aikataulu Henkilöt Toteutustapa Tutor Tärkeys
Pilvipalvelut, pedagogiset ratkaisut
O365 opetuskäyttö
Google opetuskäyttö
Satu,
Markku,
Päivi
Jokainen luo valmiin opetuskokonaisuuden yhteisessä tilaisuudessa.
Toteutus helmikuun alussa. Päivi ottaa yhteyttä Jarkkoon kun ajankohtatoive on selvillä.
Lisäksi "jälkihoitoa".
Simo M?
Riina S?
1
Koulutussuunnittelun koonti Satu, Päivi, Mari, Markku, Leena, Tarja, Jarkko

Vihtavuoren koulu 25.11.2016 klo 12-15.

TVT-OPS ja sen toteuttaminen oppilaitoksessa Satu

Vertaiskeskustelu oman ryhmän sisällä tammikuussa 17.1. klo 12 Hankasalmella. Toteutettu 17.1. klo 12-15.
Tarvittaessa Satu pyytää "ulkopuolista" tuke.
Käynnistetään hyvät käytännöt materiaalipankki osoitteessa

https://peda.net/id/d9226aa27

Peda.net yleisesti Markku Itseopiskelua, tarpeen mukaan konsultaatiota Jarkolta. Päivi tulee avuksi luokkatilanteeseen. Jarkko L
Kasvun kansio Mari Mallit yhteiseen materiaalipankkiin. Konneveden pilotti käynnistetään Päivin avustuksella. Toteutettu 19.1.2017. Päivi koulutti 1.lk:n opettajaa 3h

Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksen monipuolistamiseen, tutkivaan ja luovaan työskentelyyn sekä....

Mari, Satu, Päivi,
Markku
iPadit, Android, Windows
Järjestetään koulutus puoli päivää kuhunkin käyttöjärjestelmään tammi-helmikuu. Päivä tarkentuu kun muiden alueryhmien tarpeet ovat selvillä.
1
Tarvittavien järjestelmien tunnusten käyttöönotto, käyttöehdot, luontiluvat ja ikärajat. Päivi Tarjotaan Webinaari tekijänoikeuksista 9.12. + tallenne. Leena informoi.
Järjestetään pilvipalveluihin liittyvä tietoturva ja tietosuojakoulutus. Ajankohta tarkentuu kun muiden alueryhmien tapaamiset on pidetty.
OPS2016 –sähköinen arviointi, esim. Wilman formatiivinen arviointi -työkalu Päivi, Satu, Mari,
Markku
Toteutetaan syksyllä 2017 kun kokemuksia on kertynyt laajemmin. Janne Korsimo?
Ohjelmointi ja robotiikka, pedagogiset taidot
3D-tulostin, CNC-jyrsin
Päivi, Satu, Mari,
Markku
Materiaalipankkiin opetusmateriaalit
Pienryhmäohjaus 15.3.2017.
3D-tulostin, Leena ja Ville mietii ratkaisun
Ville Sakomaa
Koulujen sähköinen toimintaympäristö, (esim. henkilökohtaiset laitteet, yhteiskäyttölaitteet, etähallinta, verkot sekä AV-laitteet) Markku, Päivi, Satu, Mari, Tarja, Leena Mari järjesti Konnevedelle esittelyn koko ryhmälle 19.12.2016 klo 10-13.
Ylläpito (esim. pilvipalvelut, AD, mobiililaitteiden etähallinta) Ville, Päivi Jarkko järkkää vierailupäivän jkl-tietohallintoon Jarkko L 1
Opettajien täydennyskoulutustarpeen kartoittaminen (esim. Google kysely, Opeka – Oppika). Markku Päivi näyttää kyselypohjat Markulle
Toteutettu helmikuu 2017.
TVT-tuen järjestäminen ja organisointi, erilaiset tukimuodot Markku Toteutusmallien jakaminen,
mikä malli omassa kunnassa? materiaalipankki? Lievestuore 20.2.2017 12.30-14.00.