Luhanka, Joutsa, Toivakka

Tukihenkilöiden yhteinen kouluttautumissuunnitelma

Sisältö ja aikataulu Henkilöt Toteutustapa Tutor Tärkeys
Pilvipalvelut, pedagogiset ratkaisut
O365 opetuskäyttö
Google Cafen opetuskäyttö Toivakassa ja Joutsassa
Mikko P. (2)
Tuomas H. (1)

Tutustuminen JKL:n tietopalveluun, miten käyttöönotto on käytännössä hoidettu
Hyvien käytänteiden jakaminen muista kouluista. Myös käytännön toteutukseen tarvitaan tukea. Asioiden selvitämistä myös itse Materiaalipankin ohjeiden avulla.
Toteutus helmikuun alussa.
Lisäksi "jälkihoitoa". Jokainen luo valmiin opetuskokonaisuuden yhteisessä tilaisuudessa.
Jarkko L

Simo M?

Riina S?


!!
TVT-OPS ja sen toteuttaminen oppilaitoksessa
Kaikilla TVT-OPS olemassa, mutta käytäntöön viemiseen ja hienosäätöön kaivatan tukea.
Mikko P. (2)

Käynnistetään hyvät käytännöt materiaalipankki osoitteessa: https://peda.net/id/d9226aa27

Muilta hyviä käytänteitä ja kokemuksia jakoon. Toteutuman tarkistus.

Peda.net yleisesti Peda.netin käyttö Toivakassa uutta, mutta myös kokeneempia opettajia tukiresurssina omasta takaa.
Peda.net -koulutus opettajille vapauttaisi tukiresursseja muuhun.
Jarkko L !!
Kasvun kansio Tuomas H. (2) Mallit yhteiseen materiaalipankkiin.
Toivakkaan hyviä käytänteitä jakoon muista tiimeistä, myös Luhangasta.
Pilotointia omalla esimerkillä.

Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksen monipuolistamiseen, tutkivaan ja luovaan työskentelyyn sekä.... BYOD
Toivakassa iPadit käytössä, muilla joitakin androideja sekä oppilaiden omia laitteita.

iPadit, Android, Windows
Järjestetään koulutus puoli päivää kuhunkin käyttöjärjestelmään tammi-helmikuu. Päivä tarkentuu kun muiden alueryhmien tarpeet ovat selvillä.
Tarvittavien järjestelmien tunnusten käyttöönotto, käyttöehdot, luontiluvat ja ikärajat.
Tekijänoikeus sekä tietosuoja ja tietoturva.
Mikko P. (2)
Tuomas H. (2)
Webinaaritallenne tekijänoikeuksista.
Järjestetään pilvipalveluihin liittyvä tietoturva ja tietosuojakoulutus. Ajankohta tarkentuu kun muiden alueryhmien tapaamiset on pidetty.

Tutustuminen JKL:n tietopalveluun, miten käyttöönotto on käytännössä hoidettu.

Luhangassa Wilman käyttöönotto tulossa, mutta kouluttautuminen hoituu palveluntarjoajan puolesta. Konsultaatio Päivi Tammelinin kanssa.
Jarkko L
OPS2016 –sähköinen arviointi, esim. Wilman formatiivinen arviointi -työkalu Toteutetaan syksyllä 2017 kun kokemuksia on kertynyt laajemmin.
Ohjelmointi ja robotiikka, pedagogiset taidot
3D-tulostin, CNC-jyrsin
Koulun toimintakulttuuri ohjelmoinnin opettamisessa.
Tuomas H. (1)
Sirpa
Materiaalipankkiin opetusmateriaalit
Ohjelmointikoulutusta
Jypeli-koulutus
Koulujen sähköinen toimintaympäristö, (esim. henkilökohtaiset laitteet, yhteiskäyttölaitteet, etähallinta, verkot sekä AV-laitteet) Uusien aktiivitaulujen käyttöönotto Toivakassa; kouluttautuminen laitetoimittajan kautta.
Ylläpito (esim. pilvipalvelut, AD, mobiililaitteiden etähallinta)
iPadien ylläpito Toivakassa(?)
Tuomas H. (2) Jarkko järkkää vierailupäivän jkl-tietohallintoon
Opettajien täydennyskoulutustarpeen kartoittaminen (esim. Google kysely, Opeka – Oppika). Mikko P (2) Toivakassa kysely tehty; Luhangassa ja Joutsassa tehdään keväällä;
Kyselypohjat jakoon!
TVT-tuen järjestäminen ja organisointi, erilaiset tukimuodot Mikko P. (1) Toteutusmallien jakaminen,
mikä malli omassa kunnassa toimisi; materiaalipankkiin jakoon
Sähköisten oppimateriaalien ja niiden jakelukanavien käyttäminen. Mikko P. (2) Mietinnässä sähköisten oppimateriaalien käyttöönotto; vaihtoehtoja harkinnassa
Suosituksia ja kokemuksia muilta!