Jämsä ja Kuhmoinen

Tukihenkilöiden yhteinen kouluttautumissuunnitelma

Sisältö ja aikataulu Henkilöt Toteutustapa Tutor Tärkeys
Pilvipalvelut, pedagogiset ratkaisut
O365 opetuskäyttö
Google opetuskäyttö
Teemu L. (2)
Antti S. (2)
Keskitytään ylläpidolliseen koulutukseen. Liitytään JKL-tietohallintopäivään.
Toteutus helmikuussa?
Lisäksi "jälkihoitoa".
Simo M?
Riina S?
TVT-OPS ja sen toteuttaminen oppilaitoksessa

Käynnistetään hyvät käytännöt materiaalipankki osoitteessa

https://peda.net/id/d9226aa27

Peda.net yleisesti Jarkko L
OPS2016 –sähköinen arviointi, esim. Wilman formatiivinen arviointi -työkalu. Antti S. (1) Hyvät käytännöt? Molemmille kutsu mukaan JKL-esittelypäiviin!!!

Konsultointi Päivi Tammelin...
Kasvun kansio Mallit yhteiseen materiaalipankkiin.

Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksen monipuolistamiseen, tutkivaan ja luovaan työskentelyyn sekä....

Teemu L. (1) iPadit, Android, Windows
Järjestetään koulutus puoli päivää kuhunkin käyttöjärjestelmään tammi-helmikuu + ohjausta ja itseopiskelua. Päivä tarkentuu kun muiden alueryhmien tarpeet ovat selvillä.
Tarvittavien järjestelmien tunnusten käyttöönotto, käyttöehdot, luontiluvat ja ikärajat.
Tekijänoikeus sekä tietosuoja ja tietoturva.
Teemu L. (2)
Antti S. (1)
Tarjotaan Webinaari tekijänoikeuksista? Leena?.
Järjestetään pilvipalveluihin liittyvä tietoturva ja tietosuojakoulutus. Leena?Ajankohta tarkentuu kun muiden alueryhmien tapaamiset on pidetty.
Ohjelmointi ja robotiikka, pedagogiset taidot
3D-tulostin, CNC-jyrsin
Koulun toimintakulttuuri ohjelmoinnin opettamisessa.
Materiaalipankkiin opetusmateriaalit
Pienryhmäohjaus ?
Koulujen sähköinen toimintaympäristö, (esim. henkilökohtaiset laitteet, yhteiskäyttölaitteet, etähallinta, verkot sekä AV-laitteet) Antti S. (2) Konnevedelle esittely?
Ylläpito (esim. pilvipalvelut, AD, mobiililaitteiden etähallinta) Teemu L. (1)
Antti S. (2)
Jarkko järkkää vierailupäivän jkl-tietohallintoon
Opettajien täydennyskoulutustarpeen kartoittaminen (esim. Google kysely, Opeka – Oppika). Kyselypohjat?
Koulukierros JKL- uusiin AV-laitteisiin!!!
TVT-tuen järjestäminen ja organisointi, erilaiset tukimuodot Antti S. (1)
Teemu L.
Toteutusmallien jakaminen,
Yhteinen hyvät käytännöt päivä!!!!
mikä malli omassa kunnassa? materiaalipankki?
Sähköisten oppimateriaalien ja niiden jakelukanavien käyttäminen.
Ohjaukselliset taidot (esim. vertaistukena toimiminen, aikuiskouluttajana toimiminen, kollegan kohtaaminen) Teemu L. (2)
Antti S. (1)
Järjestetään aikuiskouluttajakoulutus. Millaisia harjoituksia ja koulutustapoja on käytetty? Miten koulutukset on toteutettu?
Opettajien motivointi.
Hyvät käytännöt...
Verkkoihin liittyvät ratkaisut ( esim. WLAN, reitittimet) Antti S. (2) Tämä mukaan vierailun ohjelmaan.