Koulussa digittää - Aluetiimit

Aluetiimit

Koulussa digittää - hankkeessa mukana olevat kunnat on jaettu seitsemään aluetiimiin. Tiimien yhteiset kouluttautumissuunnitelmat ovat nähtävissä kunkin tiimin omalla alisivulla.