YS-ajan käyttö

YS-ajan käyttöOpettajien yhteissuunnittelutyöaika on kolme tuntia viikossa. Yhteissuunnitteluaika sisältää opetuksen yhteissuunnittelun, kodin ja koulun välisen yhteistyön sekä opetuksen suunnittelun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Mieluskylän koulussa järjestetään perjantaiaamuisin opettajien ja koulunkäynninohjaajien yhteispalaveri klo 8.00–8.55. Lisäksi asioita vanhempien kanssa hoidetaan tarvittaessa päivittäin.

Arviointikeskustelut käydään vanhempien/oppilaiden kanssa säännöllisesti siten, että lukuvuoden aikana keskustelu käydään kaikkien vanhempien/oppilaiden kanssa vähintään kerran. Lisäksi järjestetään yhteisiä ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja sekä pidetään yhteyttä huoltajiin koulutyöajan ulkopuolella joko puhelimen tai Wilman välityksellä.