Oppilaiden osallisuus opetuksen järjestämisessä

Oppilaiden osallisuus


Katso OPS 5.1. ja 5.2.

Osa opetuksen toteuttamisesta suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.
Oppilaat otetaan mukaan koulun oppimisympäristön suunnitteluun. Oppilaat osallistuvat myös oppituntien sisällön suunnittteluun/toteuttamiseen esim. välkkäriliikuttajat järjestävät pienemmille liikuntatuokioita.

Koulullamme on oppilaskunta, joka järjestää mm. koko koulun yhteistä toimintaa esim. teematunteja/-päivien merkeissä.

Koulullamme on myös kummioppilastoimintaa esioppilaiden ja viidesluokkalaisten kesken sekä 1. luokkalaisten ja 6. luokkalaisten kesken. Meillä on esim. yhteisiä luku-, peli- ja kirjastotunteja. Kummit avustavat pienempiä myös talviliikuntalajeissa. 

Koulumme on mukana Liikkava koulu-projektissa. Koulumme kummioppilaat(5.-6. luokkalaiset) toimivat välkkäriohjaajina. He järjestävät välitunnilla toimintaa ja ohjaavat myös välillä pienempien liikuntatuokioita.