Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Mokki 2019-2020
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuosisuunnitelma

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän lomakkeen lähettämiseksi

Työsuunnitelman liite: Monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuosisuunnitelma

Koululukuvuosi: 2019-2020

Monialainen oppimiskokonaisuus: Monilukutaito 

Oppimiskokonaisuuden nimi: Ihmeen hyvä lukutaito


Oppimiskokonaisuuteen osallistuvat luokat: 0.-6. lk


Oppimiskokonaisuuteen liittyvät aineet:

äidinkieli ja kirjallisuus: luku- ja kirjoitustaidon monipuolinen kehittäminen, itseilmaisu, vuorovaikutustaidot, rohkeus esiintyä.
englanti: rohkeus käyttää kieltä ja ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti
ruotsi: rohkeus käyttää kieltä ja ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti
matematiikka: 
ympäristöoppi: eläintarinat ja -tekstien elävöittäminen
uskonto/elämänkatsomustieto: 
historia ja yhteiskuntaoppi: 
musiikki: itseilmaisu, omat laulusanoitukset
kuvataide: tarinan kuvittaminen, sarjakuvat, lukupuu
käsityö:
liikunta: lorut liikunnassa

Vastuuopettajat: Arja Favorin-Ollila, Marja-Liisa Latvakoski, Mirva Salonen, Maarit Tähtelä


Oppimiskokonaisuuden lyhyt esittely: Teema käynnistetään lokakuussa jatkuen koko vuoden.


Oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja arviointi:
  • syvennetään lukutaitoa mahdollisimman monipuolisesti tarkoituksena innostaa pysyvään lukuharrastukseen
  • monipuolisten tekstien tuottamista yksin ja ryhmässä
  • kuvan tekstittäminen
  • luokkalehti-/ oma kirja-projekti
  • sarjakuvien työstäminen
  • rohkeus ilmaista itseään monipuolisesti ja mielikuvitustaan käyttäen
  • tekstien elävöittäminen esim. näytelmäksi
  • kielitietoisuus
  • lähdekriittisyysMonialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän lomakkeen lähettämiseksi


Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän lomakkeen lähettämiseksi

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia t