Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus


Mieluskylän koulu on oppilaille turvallinen, pieni lähikoulu. Lähtökohtana meillä on, että jokaisella oppilaalla olisi hyvä ja turvallinen olo koulussa. Pyrimme selvittämään oppilaiden oppimisessa ja kanssakäymisessä ilmenevät haasteet varhaisessa vaiheessa. Ohjaamme oppilaita toimimaan ystävällisesti toisia kohtaan.
Tavoitteena on tukea oppilaiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä ja tukea heidän kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen säilyttäen heidän oma persoonallisuutensa.

Kts. OPS luku 2. ja 3.