Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen painopiste lukuvuosina 2019- 2020

Laaja-alainen osaaminen näkyy kaikissa oppiaineissa niille tyypillisellä tavalla ( Kts OPS 13.2 ja 14.2.)
 • ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • monilukutaito (L4)
 • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lukuvuonna 2019-2020 painotamme monilukutaitoa (L4)

Miten huomioidaan koululla painotettu laaja-alainen osaaminen lukuvuonna 2019-2020

Monilukutaito (L2)

Oppilaiden kanssa harjoitellaan seuraavia asioita:
 • syvennetään lukutaitoa mahdollisimman monipuolisesti tarkoituksena innostaa pysyvään lukuharrastukseen
 • monipuolisten tekstien tuottamista yksin ja ryhmässä
 • kuvan tekstittäminen
 • sarjakuvien työstäminen
 • rohkeus ilmaista itseään monipuolisesti ja mielikuvitustaan käyttäen
 • tekstien elävöittäminen esim. näytelmäksi
 • kielitietoisuus
 • lähdekriittisyys
Katso liitteistä monialainen osaaminen