Hankkeet ja projektit

Hankkeet ja projektit

Koulumme on mukana Haapaveden peruskouujen Liikkuva koulu-projektissa. Pyrimme lisäämään oppilaiden liikkumista koulun päivittäisessä toiminnassa sekä oppituntien aikana että välitunneilla.

Koulumme oppilaat ovat mukana lukuklaaniprojektissa, jonka avulla innostetaan oppilaita lukemaan enemmän ja monipuolisemmin.

Teemme yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa järjestämällä kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia.