Arvopohja

Arvopohja

 
  • huolehditaan myönteisestä, kiireettömästä ilmapiiristä
  • kannustava palaute ja monipuoliset arviointimenetelmät
  • yksilöllinen huomioiminen, opetuksen eriyttäminen ja tukitoimet
  • oppilaita ohjataan hyviin käytöstapoihin, henkilöstö esimerkkinä
  • oppilaita kasvatetaan ottamaan vastuuta omasta koulunkäynnistään
  • kaikkia kohdellaan samanarvoisina
  • kaikilla mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin ja omaan oppimiseensa
  • yhteisistä tavaroista ja ympäristöstä huolehtiminen

Kts. OPS luku 2.2