Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö (yleiset asiat)Kodin ja koulun välisen yhteistyön tulee olla joustavaa ja luontevaa. Yhteyttä huoltajiin pidetään Wilman ja puhelimen välityksellä tarpeen mukaan.

Koulullamme pidetään sekä koko koulun yhteisiä että luokkakohtaisia vanhempainiltoja.
Jokaisen oppilaan ja huoltajan kanssa käydään vähintään kerran vuodessa arviointikeskustelu.(Katso OPS 6.4.1)

Haapavedellä on käytössä myös Lapset puheeksi-keskustelut huoltajien kanssa. Alakouluilla keskustelu käydään 3. luokkalaisten ja heidän huoltajiensa kanssa.

Koulullamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka kanssa järjestetään yhdessä oppilaiden ja huoltajien yhteisiä toimintapäiviä/ tapahtumia.