Arviointi

Lukuvuoden oppilasarviointiKatso OPS luku 6.

Oppilaiden oppimisen arviointi ja palautteen antaminen on jatkuvaa ja sitä tehdään päivittäin sanallisesti oppitunneilla (kannustaminen, ohjaaminen, tsemppaaminen, rohkaisu).
Huoltajien ja oppilaiden kanssa käydään arviointikeskustelut marras-joulukuussa. Tarvittaessa olemme yhteydessä huoltajiin jo aiemmin. Oppilaiden testit/kokeet käytetään kotona, jolloin huoltaja näkevät, mitä tässä vaiheessa tulee hallita, mitä on jo opittu ja millä tasolla oman lapsen oppiminen on. Kokeiden arvosanat tulevat näkyviin myös Wilmaan.

Oppilaiden pedagogiset asiakirjat päivitetään syyslomaan mennessä.

1.-2. luokalla väliarviointi käydään arviointikeskusteluna.
3.-6. luokkalaiset saavat välitodistuksen.

Pedagogiset asiakirjat arvioidaan toukokuun aikana.

2. ja 6. luokkalaisten kanssa käydään keväällä huhti-toukokuussa ns. siirtymävaiheen arviointikeskustelu (kts OPS 14.1)

Keväällä jokaiselle oppilaalle annetaaan lukuvuositodistus.