Oppilaskunta

Lukuvuosi 2018-2019

Uusi oppilaskunnan hallitus aloitti toimintansa maanantaina 27.8. kokoontumalla ensimmäistä kertaa.
Poika, Tyttö, Käsi, Lapset, Koulu

Oppilaskunnan jäsenet

- Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista. Oppilakunnan ääntä käyttää oppilaista valittava oppilaskunnan hallitus.
- Oppilaskunnan hallitusta ohjaa tänä lukuvuotena 5A:n opettaja
- Jokaisesta luokasta valitaan oppilaskunnan hallitukseen varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen.
- Oppilaskunnan hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti välituntisin.

Oppilaskunnan tehtävät

- Tarkkailee koulun toimintaympäristöä ja tekee ehdotuksia sen parantamiseksi (ruokala, käytävät, piha-alue).
- Päättää kaukalovuoroista (sählykaukalo, lentopallo).
- Järjestää erilaisia tempauksia ja toimintapäiviä (pikkujoulu, ystävänpäivä, vappuhulinat).
- Voi järjestää erilaisia kilpailuja ja tietoiskuja.
- Voi palkita esim. luokkien hyviä kuvistöitä.
- Muut ohjaavan opettajan kanssa sovittavat tehtävät.