Oppilaskunta

Lukuvuosi 2017-2018

Uusi oppilaskunnan hallitus aloittaa toimintansa maanantaina 4.9.2017kokoontumalla ensimmäistä kertaa. Kaikki oppilaskunnan jäsenet, myös varajäsenet paikalle klo 12.00 Pirkon luokkaan
Poika, Tyttö, Käsi, Lapset, Kouluterveisin Pirkko

Oppilaskunnan jäsenet

- Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista. Oppilakunnan ääntä käyttää oppilaista valittava oppilaskunnan hallitus.
- Oppilaskunnan hallitusta ohjaa tänä lukuvuotena 6A:n opettaja Pirkko Pylväs-Kaarlela
- Jokaisesta luokasta valitaan oppilaskunnan hallitukseen varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen.
- Oppilaskunnan hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti välituntisin.

Oppilaskunnan tehtävät

- Tarkkailee koulun toimintaympäristöä ja tekee ehdotuksia sen parantamiseksi (ruokala, käytävät, piha-alue).
- Päättää kaukalovuoroista (sählykaukalo, lentopallo).
- Järjestää erilaisia tempauksia ja toimintapäiviä (pikkujoulu, ystävänpäivä, vappuhulinat).
- Voi järjestää erilaisia kilpailuja ja tietoiskuja.
- Voi palkita esim. luokkien hyviä kuvistöitä.
- Muut ohjaavan opettajan kanssa sovittavat tehtävät.