Järjestyssäännöt

Alakoulujen järjestyssäännöt1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

2.) Päällysvaatteet ja ulkokengät järjestetään niille kuuluville paikoille ennen luokkaan siirtymistä.

3.) Koulussa työskennellään toisia häiritsemättä. Häiritsevä oppilas voidaan poistaa opetustilasta.

4.) Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen ja melua aiheuttamatta.

5.) Välitunnit vietetään koulun piha-alueella. Kellon soitua siirrytään reippaasti luokkaan omalle paikalle.

6.) Koulussa ja koulumatkalla noudatetaan hyviä tapoja kaikissa tilanteissa. Koulu tiedottaa tapahtuneista häiriöistä kotiin.

7.) Kouluun voi jäädä oppituntien jälkeen vain, jos on mukana ohjatussa toiminnassa.

8.) Kaikkien velvollisuutena on huolehtia koulun ja piha-alueen siisteydestä. Oppilaalla on velvollisuus siivota aiheuttamansa sotku.

9.) Koulun ja toisten omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutetut vahingot on korvattava vahingonkorvauslain mukaan.

10.) Teknisiä laitteita kuten koneita, AV-välineitä yms. oppilas ei saa käyttää/käsitellä ilman lupaa.

11.) Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa kouluun kuulumattomia esineitä tai aineita.

12.) Rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää oppilasta antamaan pois kielletty tai vaarallisena pidetty sekä opetuksen häiritsemiseen käytetty esine tai aine.

13.) Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta pyydettyä esinettä tai ainetta, opettaja tai rehtori saavat ottaa sen haltuunsa oppilaalta.

14.)Kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita on noudatettava.

15.)Näiden sääntöjen tarkoituksena on tehdä koulustamme kaikille viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö.