Pöytäkirja 13.10.2015

VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2015-2016

MARTINMÄEN VANHEMPAINYHDISTYS PÖYTÄKIRJA

13.10.2015

VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2015-2016

Aika Tiistai 13.10.2015 klo 19.04-20.09

Paikka Martinmäen koulu, opettajainhuone

Osallistujat Tarja Olkkonen, Wioletta Majewska, Klaudia Niskanen, Varpu Vatanen, Johanna Törmälä, Aune-Elina Jyrinki, Janne Kippola, Arja Keckman-Hedetniemi ja Veikko Murtomäki

1 Avaus Vararehtori Tarja Olkkonen avasi kokouksen klo 19.04.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Janne Kippola, sihteeriksi Johanna Törmälä ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Aune-Elina Jyrinki ja Varpu Vatanen.

4 Työjärjestys sekä kokous-pöytäkirja käytännöt

Kokousten esityslistat lähetetään viikko ennen kokousta kaikille johtokunnan jäsenille. Pöytäkirja lähetetään sähköpostitse kaikille johtokunnan jäsenille sekä Katja Tiitolle, joka vastaa pöytäkirjan laittamisesta koulun verkkosivuille. Jari Saaranen vastaa kopion laittamisesta vanhempainyhdistyksen ilmoitustaululle. Seuraava kokous päätetään edellisen kokouksen lopussa.

5 Rahastonhoitajan valinta

Rahastonhoitajaksi valittiin Anne Junnila. Hänen lisäkseen tilinkäyttöoikeus myönnettiin pj Janne Kippolalle ja varapuheenjohtajalle, joka valitaan seuraavassa kokouksessa. Tilinkäyttöoikeus poistetaan muilta henkilöiltä.

6 Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä tai jommallakummalla yksin rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoitusoikeus poistetaan muilta henkilöiltä.

7 Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Henna Järvenpää ja Sanna Autio paikallisosuuspankista (POP Pankki).

8 Vararehtorin koulun esittely

Vararehtori Tarja Olkkonen esitteli Martinmäen koulua ja sen toimintaa. Koululla on 462 oppilasta ja tähän sisältyvät myös esioppilaat. Opettajia on 30 ja sen lisäksi muuta henkilökuntaa. Hän kertoi myös koulun ajankohtaisista asioista, kuten Unesco-koulusta, 5.-6.-luokkalaisten yrittäjyyshankkeesta, liikkuva koulu-hankkeesta sekä hankkeesta miten oppimisesta voitaisiin tehdä mukavampaa.

9 Toimintasuunnitelma 2015-2016
Keskustelimme kuluvan lukukauden toimintasuunnitelmasta ja päätimme olla mukana järjestämässä ainakin laskettelureissun kevättalvella ja perinteiset kevätkarkelot keväällä. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan seuraavassa kokouksessa.

10 Muut asiat

Opettajajäsen Arja Keckman-Hedetniemi nosti esille 1.-2.-luokkalaisten uimaopetuksen puutteen nyt, kun kaupunkimme omassa uimahallissa se ei ole mahdollista. Ehdotettiin, että ongelmaksi muodostuneet kalliit kyyditykset voisi hoitaa julkisilla kulkuneuvoilla, jolloin ne tulisivat edullisemmiksi. Lisäksi mietimme vanhempainyhdistyksen osallistumista kuluihin. Jatkamme aiheesta keskustelua seuraavassa kokouksessa.

Lisäksi Aune-Elina Jyrinki toi tietoomme Haapajärven seurakunnan ja Vapaaehtoistyö.fi-palvelun järjestämän koulutusillan, joka järjestetään seurakuntatalolla maanantaina 26.10. klo 18.

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.11.2015 klo 19.00.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Janne Kippola päätti kokouksen klo 20.09.