Vanhempainyhdistyksen vuosikokous 29.9.2014

Pöytäkirja

MARTINMÄEN VANHEMPAINYHDISTYS PÖYTÄKIRJA

29.9.2014

VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika Keskiviikko 29.9.2014 klo 19.00

Paikka Martinmäen koulu multimedialuokka

1. Petteri Arovainio avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien, sekä ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin Petteri Arovainio , sihteeriksi Outi Kaisto, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anne Junnila ja Jaana Pietikäinen.

4. Toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä.
Vanhempainyhdistyksen tilillä on varallisuutta 4204,51 euroa

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille:
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6. Johtokunnan puheenjohtajan valinta:
Petteri Arvovainio valittiin jatkamaan puheenjohtajana.

7. Uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle:
Erovuoroisten tilalle valittiin uusiksi jäseniksi Kari Mattila, Anne Junnila, Veikko Murtomäki, Johanna Törmälä ja Taru Honkala. Ulla Savola valittiin opettajajäseneksi.

8. Toiminnan tarkastajien / tilintarkastajan valinta:
Toiminnan/tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Henna Järvenpää ja Sanna Autiota Pop- Pankista.

9. Jäsenmaksu: Jäsenmaksua ei peritä tällä kaudella.

10. Kuluvan toimintavuoden talousarvio:
Hyväksyttiin kuluvan toimintavuoden talousarvio. Kopio talousarviosta pöytäkirjan liitteenä.

11. Toimintasuunnitelma:
Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 pöytäkirjan liitteenä.

Tulevalla kaudella jatketaan koulukyydityksen laadun ja toimivuuden seuraamista ja ollaan myötävaikuttamassa TVT-asioiden edistymistä. Uutena asiana aloitamme ja tiivistämme yhteistyötä oppilaskunnan ja lasten parlamentin kanssa. Lisäksi olemme mukana keväällä järjestettävissä jääkiekon talviklassikossa sekä kevätkarkeloissa.

12. Mahdollisten ilmoitusten julkaisulehdestä päättäminen:
Mahdollisten ilmoitusten julkaisulehdeksi valittiin Selänne-lehti, joka jaetaan kaikkiin talouksiin.

13. Muut asiat:
Muistettiin kiitoksin ja ruusuin erovuorossa olevia jäseniä.
Seuraava kokous pidetään 15.10.2014 klo 19 opettajien huoneessa.

14. Kokouksen päättäminen:
kokous päätettiin klo 19.45.