PÖYTÄKIRJA 29.9.2016

VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 29.9.2016

MARTINMÄEN VANHEMPAINYHDISTYS PÖYTÄKIRJA

29.9.2016

VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 29.9.2016 klo 19.00-19.55

Paikka Martinmäen koulu, multimedialuokka

Osallistujat Anne Junnila, Piia Salmela, Anu Herrala, Satu Autio, Jukka Puurula, Janne Kippola, Päivi Vähäaho, Jari Saaranen ja Johanna Törmälä

1 Avaus Puheenjohtaja Janne Kippola avasi kokouksen klo 19.00.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Kippola, sihteeriksi Johanna Törmälä ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Anne Junnila ja Piia Salmela.

4 Toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Anne Junnila kertoi tilinpäätöksestä. Toimintakauden 1.8.2015- 31.7.2016 tuotto oli 539,28 euroa. Toimintavuosi oli kevätkarkeloiden ansiosta taloudellisesti positiivinen ja yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi erittäin hyvänä. Vanhempainyhdistyksen tilillä oli kauden päätyttyä rahaa 8338,27 euroa. Tilintarkastajien Henna Järvenpään ja Sanna Aution lausunto käytiin läpi.

Rehtori oli laatinut kauden 2015-2016 toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa kerrottiin vanhempainyhdistyksen aktiivisesta toiminnasta kodin ja koulun yhteistyön kehittämisessä. Perinteiset Kevätkarkelot järjestettiin Martinmäen koululla keväällä ja niiden yhteydessä myös pienten yrittäjien messut. Tapahtuman avulla kerättiin rahaa oppilaiden luokkaretkiä varten ja samalla tehtiin yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Kevätkaudella yhdistys oli myötävaikuttamassa Martinmäen 1-2-luokkalaisten uimareissujen toteutumiseen sekä Liikkuva Koulu- hankkeen aloittamiseen. Kouluvuoden lopussa yhdistys luovutti Hymy- palkinnon ja kunniakirjan sekä kannustusstipendin koulun kuudesluokkalaiselle tytölle ja pojalle.

Johtokunnassa toimivat kaudella 2015-2016 Janne Kippola (pj), Johanna Törmälä (siht.), Anne Junnila (rh), Veikko Murtomäki, Varpu Vatanen, Aune-Elina Jyrinki, Taru Honkala, Wioletta Majewska, Klaudia Niskanen ja Kari Mattila. Opettajajäsenenä Arja Keckman-Hedetniemi ja rehtori Jari Saaranen osallistuivat kutsuttuina johtokunnan kokouksiin. Kokouksia oli toimintakaudella 5 kpl.

5 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vahvistimme tilinpäätöksen ja myönsimme vastuuvapauden ko. henkilöille.

6 Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Janne Kippola.

7 Uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olevat jäsenet olivat Veikko Murtomäki, Anne Junnila, Kari Mattila, Taru Honkala ja Johanna Törmälä. Lisäksi Aune-Elina Jyrinki ja Varpu Vatanen olivat ilmoittaneet estyneensä jatkamaan vanhempainyhdistyksen johtokunnassa.
Uusiksi jäseniksi valittiin Satu Autio, Päivi Vähäaho, Maria Immo, Matti Sorola, Klaus Jyrinki, Anu Herrala, Jukka Puurula, Hanne-Mari Nivala ja Laura Nevalainen.

8 Toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien valinta

Toiminnan- ja tilintarkastajiksi valittiin Henna Järvenpää ja Sanna Autio POP-Pankista.

9 Jäsenmaksu

Päätettiin, että jäsenmaksua ei peritä.

10 Kuluvan toimintakauden talousarvio

Rehtori Jari Saaranen esitteli toimintakauden talousarvion:

Myyjäistuotot 2000 euroa, Talviklassikon tuotto 1500 euroa. Lasten ja koulun toiminnan tukemiseen käytettävä rahasumma 1000 euroa, hankinnat 2000 euroa, yleistoiminnan kulut 200 euroa ja muistamiset 100 euroa. Näin ollen toiminnan tuotto olisi 200 euroa kuluvalla kaudella.

11 Toimintasuunnitelma

Yhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta sekä lasten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä sekä virittää yhteistyötä lasten hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa. Toimintakauden 2016-2017 aikana yhdistys pyrkii järjestämään edellisten vuosien tapaan erilaisia tapahtumia ja keräämään varoja koululaisten hyväksi. Näitä ovat Talviklassikko- jääkiekkotapahtuma kevättalvella sekä Kevätkarkelot keväällä. Yhdistys pyrkii tukemaan taloudellisesti 2- ja 6-luokkalaisten luokkaretkiä sekä esikoululaisten ja 1-2-luokkalaisten uintiretkiä. Vanhempainyhdistyksen johtokunta vahvistaa kuluvan kauden toimintasuunnitelman seuraavassa kokouksessaan.

12 Mahdollisten ilmoitusten julkaisulehdestä päättäminen

Valitsimme tiedotuslehdeksemme Selänne-lehden.

13 Muut asiat

Rehtori Jari Saaranen kertoi koulussa parhaillaan meneillä olevasta monialaisesta hyvinvointiviikosta ja toivotti kaikki tervetulleiksi perjantaina 30.9. järjestettävään kodin ja koulun päivään sekä Unicef- kävelyyn.

Janne Kippola toi esille hänelle esitetyn toiveen siitä, että voisiko vanhempainyhdistys vaikuttaa haapajärvisten kauppojen energiajuomien myynti-ikärajoihin. Asiaa selvitetään ja siitä jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Janne Kippola päätti kokouksen klo 19.55.