Pöytäkirja 10.11.2015

MARTINMÄEN VANHEMPAINYHDISTYKSEN PÖYTÄKIRJA 10.11.2015

MARTINMÄEN VANHEMPAINYHDISTYKSEN PÖYTÄKIRJA 10.11.2015

VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2015-2016

Aika Tiistai 10.11.2015 klo 19.07-20.21

Paikka Martinmäen koulu, opettajainhuone/multimedialuokka

Osallistujat: Piia Salmela, Klaudia Niskanen, Anne Junnila, Aune-Elina Jyrinki, Varpu Vatanen, Arja Keckman-Hedetniemi, Wioletta Majewska, Kari Mattila, Veikko Murtomäki, Janne Kippola, Jari Saaranen ja Johanna Törmälä

1 Avaus Puheenjohtaja Janne Kippola avasi kokouksen klo 19.07.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys, ei lisättävää.

4 Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajaksi valittiin Varpu Vatanen.

5 Liikkuva koulu Martinmäestä

Rehtori Jari Saaranen esitteli liikkuva koulu-hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä kouluikäisten lasten sekä henkilökunnan liikuntaa ja tehdä Suomesta maailman liikkuvin kansa vuoteen 2020 mennessä. Hankkeessa on mukana jo yli 1100 suomalaista koulua.

Mietimme yhdessä vaihtoehtoja liikunnan lisäämiseksi. Esille nousivat mm. koulumatkaliikunnan merkitys sekä välituntiliikunnan lisääminen. Keinoja näihin ovat koulumatkojen kulkeminen jalan tai pyörällä sekä välituntien pidentäminen, että aktiviteettien lisääminen esim. vanhempien oppilaiden ohjauksella. Luokassa tapahtuvaan oppimiseenkin kaivataan liikunnan lisäämistä erilaisilla taukojumpilla tai oppimiseen yhdistettävällä liikunnalla. Myös liikunnallisia kotitehtäviä voisi jatkossa tulla.

Vanhempainyhdistys piti tätä hanketta tärkeänä ja hyvänä asiana liikunnallisuuden lisäämiseksi lasten ollessa liikkuvimmassa iässä, sekä ehkäisemään monella tavalla terveysriskejä, joita liikkumattomuus aiheuttaa. Hanke voisi motivoida lapsia ja aikuisia kokeilemaan uusia lajeja ja löytämään sen itselle mieluisen tavan liikkua.

Hankkeesta tulee lähiaikoina lisätietoa oppilaiden vanhemmille ja jokainen lapsi ja vanhempi voi esittää ideoita liikunnan lisäämiseksi.

 

6 Tviit-hanke

Jari esitteli myös toista koulussa meneillään olevaa hanketta: tviit-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää Martinmäen koulun oppiympäristöjä. Eli käytännössä hyödyntää koulun eri tiloja oppimistiloina ja tehdä niistä mahdollisimman luovia ja mieluisia. Myös koululuokkiin kaivataan jotain uutta, esim. jumppapalloja tuoleiksi, seisomapöytiä, sohvia, säkkituoleja ym.

Mietimme yhdessä ehdotuksia tähän hankkeeseen ja pidimme hanketta mieluisana. Totesimme, että tässä hankkeessa on tärkeää kuunnella oppilaita ja heidän toiveitaan. Saamme tästäkin hankkeesta lisätietoa lähiaikoina ja jokainen perhe voi miettiä tähän uusia ideoita.

7 Uinnin opetus lv. 2015-2016

Jatkoimme keskustelua tärkeästä aiheesta, eli esikoululaisten ja 1.-2.-luokkalaisten uinnin opetuksesta. Tällä hetkellä Haapajärven kaupungin sivistystoimi ei ole myöntänyt rahoitusta esikoululaisten sekä 1.-2.-luokkalaisten uinnin opetuksen järjestämiseen muilla paikkakunnilla. Esikoululaisten vanhemmat ovat kahtena viime vuonna keränneet rahaa uintireissujen järjestämiseen Nivalaan tai Pyhäjärvelle. 1.-2.-luokkalaisten vanhemmat eivät ole keränneet varoja, sillä uinnin opetus katsotaan kuuluvaksi perusopetukseen. Vanhempina ja opettajina olemme todella huolissamme lastemme uimataidosta, sillä se on todella tärkeä perustaito jokaiselle.

Suurimmaksi ongelmaksi uinnin opetuksen järjestämisessä ovat nousseet kalliit kuljetukset naapuripaikkakunnille. Mietimme julkisen liikenteen sekä Mantelan kuljetuksen hyödyntämistä asiassa. Julkisen liikenteen kustannukset olisivat tämän hetkisen hinnaston mukaan 6,80€/oppilas/uintireissu. Arja Keckman-Hedetniemi oli hinnaston lisäksi tiedustellut uintimaksuja ja -opetusta Nivalan ja Pyhäjärven uimahalleista, mutta niistä ei ollut tullut vielä tietoja.

Mietimme vanhempien mahdollisuutta lahjoittaa rahaa uinnin opetuksen järjestämiseen ja päätimme, että tämä asia on vanhempainyhdistyksen tämän kauden tärkein rahoitettava asia. Siksipä päätimme, että vanhempainyhdistys osallistuu kuljetuskustannuksiin.

8 Muut asiat

Rehtori kertoi koulun tulevista juhlista. Itsenäisyyspäivän juhla järjestetään 4.12. ja joulujuhla 17.12. Vanhemmat ovat tervetulleita juhliin.

9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 8.12.2015 klo 18.45 opettajainhuoneessa.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Janne Kippola päätti kokouksen klo 20.21.