3.4 Opintojen rakenne

Paikalliset kirjaukset

Haapajärven lukiossa on muutamissa oppiaineissa paikallisia syventäviä kursseja. Nämä kurssit on mainittu opetussuunnitelmassa oppiaineen kurssien kohdalla. Koulukohtaiset soveltavat kurssit on mainittu luvussa 5.24. Lukuvuosittain järjestetään koulukohtaisia oppiainerajat ylittäviä kursseja. Lukion järjestämät teemaopintokurssit ja koulukohtaiset oppiainerajat ylittävät kurssit määritellään lukuvuosittain työsuunnitelmassa.

3.4 Opintojen rakenne

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot muodostuvat lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, pääasiassa oppiaineen pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) tarkoitettuja syventävinä opintoina tarjottavia kursseja, joihin Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet. Näitä kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukiossa voi olla opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia syventäviä kursseja.

Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä eheyttäviä kursseja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. Soveltaviin kursseihin kuuluu valtakunnallisia soveltavia kursseja ja lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia soveltavia kursseja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat koulutuksen järjestäjän tarjoamat valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiodiplomit sekä ne taideopintokurssit, joille Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden luvussa Taiteiden väliset kurssit.

Kurssien suoritusjärjestyksestä päätetään lukion opetussuunnitelmassa.

Haapajärven lukiossa on muutamissa oppiaineissa paikallisia syventäviä kursseja. Nämä kurssit on mainittu opetussuunnitelmassa oppiaineen kurssien kohdalla. Koulukohtaiset soveltavat kurssit on mainittu luvussa 5.24. Lukuvuosittain järjestetään koulukohtaisia oppiainerajat ylittäviä kursseja. Lukion järjestämät teemaopintokurssit ja koulukohtaiset oppiainerajat ylittävät kurssit määritellään lukuvuosittain työsuunnitelmassa.