Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka perustuu lakiin ja asetuksiin taiteen perusopetuksesta. Opetus antaa opiskelijalle valmiuksia itsensä ilmaisuun ja kehittämiseen, sopii täydennyskoulutukseksi sekä antaa mahdollisuuden hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetus noudattaa vapaan sivistystyön lautakunnan hyväksymiä opetussuunnitelmia, jotka perustuvat Opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Wahren-opistossa järjestetään taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan lapsille ja nuorille teatteritaiteessa. Pieni teatterikoulu (Etolin jäsen)ja käsitöissä (käsityö ja muotoilu), sekä aikuisille käsitöissä (kokeileva käsityö).

Haku opintoihin on alkanut!
Ilmoittautuminen: https://www.opistopalvelut.fi/wahren
Tutustu myös opetussuunnitelmaan sivun oikealla puolella.