Sisällysluettelo

Sissällysluettelo

lastenforssa.PNG


Sisällysluettelo

Johdanto

1. Arvot toimintaamme ohjaamassa
1.1. Järkivihreys ja lapsiystävällisyys
1.1.1. LastenForssa ja Palvelulupaukset
1.1.2. Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli ja Lapsen oikeuksien sopimus
1.2. Lapsi on ainutlaatuinen
1.3. Oppiminen
1.4. Laaja-alainen osaaminen

2. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus
2.1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2.2. VoxForssa 2017
2.3. Lapsen vasu

3. Kehittyvä toimintakulttuuri
3.1. Hyvinvointi tavoitteena
3.2. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
3.3. Oppiva yhteisö
3.4. Yhteistyö
3.5. Oppimisympäristöt toimintakulttuurissa

4. Pedagogian kokonaisuudesta
4.1. Tyykin Tyyli
4.2. Pedagogian johtaminen
4.3. Työ & tavat
4.3.1. Havainnointi suunnittelun osana
4.3.2. Lapsen osallisuus lähtökohtana
4.4. Leikki
4.5. Oppimisen alueet
4.6. Arviointi ja kehittäminen
4.6.1. Laadunhallinta
Lapsihaastattelun satoa
4.6.2.a Lapsen kuuleminen ja osallisuus syystoimintakaudella
4.6.2.b Lapsen kuuleminen ja osallisuus kevättoimintakaudella

5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki
5.1. Kehityksen ja oppimisen tuen järjestäminen
5.2. Lapsen tuen tarpeen arviointiin liittyvät käytännöt
5.3. Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa; pedagogiset, rakenteelliset ja hyvinvointia tukevat järjestelyt

6. Näin meillä - forssalaisen varhaiskasvatuksen koko kuva