4.3. Työ ja tavat

4.3.2 Lapsen osallisuus lähtökohtana

lastenforssa.PNG

Forssassa varhaiskasvattajan työn perustana on tietoisuus lapsen osallisuudesta oman elämänsä asiantuntijana ja lapsen kuuleminen ikätasonsa mukaisesti itseään koskevissa asioissa. Lasta kuuntelevaiset työtavat ovat merkittävässä osassa arjessa, esim. haastattelut, sadutukset ja lapsen suora osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.