4.3. Työ ja tavat

4.3.1. Havainnointi suunnittelun osana

lastenforssa.PNG


päivittäinen_havainnointi.jpg
  • Lapsen vahvuudet
  • Kasvun, kehityksen ja oppimisen seuranta
  • Kaverisuhteet (yksin – yhdessä)
  • Lapsen tekemiset
  • Lapsen kiinnostukset, ideat, toiveet

Ryhmän aikuiset kirjaavat havaintojaan päivittäin. Lähiaikuinen tuo lapsen asiat tiimipalaveriin, jossa valmistaudutaan pedagogisen suunnitelman laatimiseen. Lapsen vasuun tehdään tarvittaessa tarkennuksia vanhempien myötävaikutuksella.

kasvunkansiot.jpg

  • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen ”kohokohtia”
  • Dokumentit pedagogisesta toiminnasta
  • Lapsihaastattelut
  • Sadutukset, runot, piirrokset

Kasvunkansio on merkittävä välinen lapsen ajattelun ja oppimisen näkyväksi tekemisessä. Varhaiskasvattaja ja lapsi kokoavat kasvunkansiota yhdessä. Keskustelut ja kertaaminen vahvistavat lapsen myönteistä käsitystä itsestään oppijana. Digitaaliset kasvunkansiot mahdollistavat perheen tietoisuuden ja osallisuuden lapsen varhaiskasvatuksessa kokemiin asioihin.