3.4. Yhteistyö

Yhteistyö huoltajien kanssa

lastenforssa.PNG


yhteistyö_huoltajat.jpg

Yhteistyö

huoltajien

kanssa

 • Tutustumiskäynnit
 • Päivittäiset kohtaamiset
 • Vasukeskustelut
 • Vanhempainillat
 • Perhetapahtumat
 • Päikky
 • Wilma
 • Pedanet
 • Arviointikyselyt
 • AsiakasraatiYhteistyö huoltajien ja henkilöstön välillä on tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi. Siinä yhdistetään huoltajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Yhteistyö rakentuu kunnioituksen, luottamuksen ja vuorovaikutuksen periaatteille. Se mahdollistaa jaetun vastuun huoltajien ja kasvattajien kesken lapsen hyvinvoinnin kokonaisuudesta.

Monialainen yhteistyö


lastenforssa.PNG

Monialainen yhteistyö

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on lapsen tarpeisiin vastaaminen sekä lapsen elämän ja varhaiskasvatuksen arjen rikastuttaminen. Yhteistyö tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita ja monipuolistaa oppimisympäristöjä.

Eri yhteistyötahot osallistuvat laajaan LastenForssa arviointiin kerran kolmessa vuodessa.


 • FSHKY:n sosiaali- ja perhepalvelut: neuvola, puheterapia, toimintaterapia, perheneuvola, oppilashuolto, lastensuojelu, kotouttamistyö ja vammaispalvelut
 • Esiopetus ja perusopetus
 • Liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimijat
 • Loiku: ateria- ja puhtauspalvelut
 • Kaupungin tekniset palvelut
 • Forssan ammatti-instituutti, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Faktia
 • Järjestöt, seurat, seurakunnat, poliisi. palolaitos
leppis.jpg