3.3. Oppiva yhteisö

Oppiva yhteisö

lasten_forssa_logo.PNG
Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan. Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Jatkuvasti toimintaansa arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan. Oppivassa yhteisössä arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä.

”Meillä aikuiset toimijat sitoutuvat kehittämään ammatillista osaamistaan ja toimimaan yhteistyössä.” Yksin voimme olla hyviä, mutta yhdessä olemme parempia. Kaikki varhaiskasvatustoiminta toteutetaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti valittujen pedagogisten näkemysten mukaisesti. Yhteinen osaaminen ja pedagogiset valinnat perustuvat aina kasvatusyhteisön yhteiseen keskusteluun sekä varhaiskasvattajien vahvaan ammattitaitoon ja työyhteisötaitoihin.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, VoxForssa 2017 kirjatut yhteiset periaatteet sekä säännölliset pedagogiset keskustelut tukevat varhaiskasvattajien yhteisen pedagogisen linjan ylläpitämistä. Aikuisten johdonmukainen ja perusteltu toiminta taas takaa lapsille tasalaatuiset varhaiskasvatuspalvelut hoitomuodosta ja hoitopaikasta riippumatta.