3.1. Hyvinvointi tavoitteena

Hyvinvointi tavoitteena

Forssalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi, joka uskoo itseensä ja mahdollisuuksiinsa, on utelias uusia asioita kohtaan, on valmis oppimaan ja välittää muista.

Lapsuus on ainutkertainen vaihe ihmisenä kasvamisessa. Lasten hyvinvointi ja lapsuuden vaaliminen ovat varhaiskasvattajan velvollisuus – he ovat olemassa lasta varten. Yksi aikuisten ammatillisen kasvun peruskysymyksistä on: ”Minkälainen aikuinen minä ensisijaisesti olen lapsen näkökulmasta?”
vaka_lapsi-1.jpg