2.2. Vox Forssa 2017

Vox Forssa 2017

lasten_forssa_logo.PNGForssan kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on nimeltään VoxForssa2017. Siihen on kirjattu varhaiskasvatuksen palveluja järjestettäessä noudatettavat periaatteet, varhaiskasvattajien työssään käyttämät työ- ja toimintatavat, joista syntyy forssalainen pedagogian koko kuva - Tyykin Tyyli – sekä lasta kunnioittava ja osallisuutta edistävä toimintakulttuuri .

VoxForssa2017 sisältää myös varhaiskasvatustoiminnan arviointitoiminnan kokonaisuuden.

VoxForssa2017 on kehittyvä asiakirja, joka täydentyy ja tarkentuu varhaiskasvatustoiminnan kehittyessä. Asiakirjaan tehtävät muutokset käsitellään vuosittain Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa.