1. Arvot toimintaamme ohjaamassa

1. Arvot toimintaamme ohjaamassa

lasten_forssa_logo.PNG
Varhaiskasvatuksen arvoperustan luovat ”Forssa – koko elämän väärtti” –kaupunkistrategiassa määritellyt arvot avoimuus, vastuullisuus ja rohkeus. Arvot todentuvat vuosittain talousarviokirjassa määriteltävissä toiminnallisissa tavoitteissa, mutta myös arjen varhaiskasvatustoiminnassa, varhaiskasvatukseen valituissa toimintamalleissa sekä työyhteisöjen ja yksittäisten varhaiskasvattajien työotteessa.