Fun Friends (Kaverikerho)

Fun Friends (Kaverikerho)

FUN FRIENDS -OHJELMA on tunnetaitoja tukeva ohjelma. Se opettaa lapsia tunnistamaan ja käsittelemään tunteita. Sen tarkoituksena on myös opettaa lapsille ongelmanratkaisutaitoja. Se kannustaa myönteiseen ajatteluun ja tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen, vahvistaen myös lapsen minäkuvaa/itsetuntoa ja lisää uskoa siihen, että minä pärjään. Tapaamisilla harjoitellaan myös kohtaamaan vähitellen jännitystä herättäviä tilanteita. Ohjelmaa vedetään pienryhmissä 12 kerran verran. Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa, jota työstetään lasten kanssa eri menetelmin. Esimerkkejä menetelmistä: Keskustelu, laulaminen, leikkiminen, pelailu, näytteleminen.